Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego już oficjalnie

0
496

W ubiegły piątek (5 kwietnia) Minister Administracji i Cyfryzacji dokonał rejestracji Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Od teraz wszystkie powiaty funkcjonujące na terenie województwa dolnośląskiego będą mogły wspólnie poradzić sobie z zadaniami, jakie zostały nałożone na starostów w związku ze zmianą przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

Od ubiegłego piątku (5 kwietnia) oficjalnie funkcjonuje Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Wtedy to właśnie rejestracji dokonał Minister Administracji i Cyfryzacji. W skład Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wchodzi 26 powiatów, czyli wszystkie znajdujące się na terenie Dolnego Śląska. Głównym celem organizacji jest wspólna realizacja zadań narzuconych na starostów przez obowiązujące przepisy dotyczące geodezji i kartografii. Zgodnie z uchwalonym statutem, celem Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego jest: tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwanie danych ewidencji budynków i lokali, przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej, założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. – Realizacja tych zadań jest bardzo kosztowna. W skali całego województwa to kwota rzędu nawet 100 milionów złotych. Ustawowo nakładane na starostów zadania – bez centralnego ustawowego zabezpieczenia środków finansowych – nie są możliwe do wykonania przez pojedyncze powiaty ani w narzuconych zakresach ani też w ustalonych terminach. Dzięki działalności Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego będzie można pozyskiwać pieniądze niezbędne do przeprowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych z różnych źródeł między innymi z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, od Wojewody Dolnośląskiego, od Marszałka Województwa Dolnośląskiego, a także ze środków unijnych – mówi Bartłomiej Adamczak, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Głogowie.

Przypominamy, że inicjatywa założenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego powstała we wrześniu ubiegłego roku, a jej koordynatorem był Powiat Głogowski. W związku z tym siedzibą Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego został właśnie Powiat Głogowski. W ramach organizacji zostały także wykonane pierwsze kroki. – Powiat Głogowski, jako koordynator Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego zwrócił się już do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z propozycją, aby w uruchomionym Systemie Ewidencji Inicjatyw Projektowych – “zaprojektujmy naszą przyszłość” przy opracowaniu nowego programu operacyjnego na okres 2014-2020, ująć możliwość finansowania zawartych w statucie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego głównych jego celów – dodaje Bartłomiej Adamczak.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.