Przedszkole w Grębocicach zajęło I miejsce w Polsce w konkursie “Mam 6 lat”

0
366

Wczoraj (11 kwietnia) odbyła się finałowa Gala Konkursu pod nazwą “Mam 6 lat”. W gali uczestniczyła minister Krystyna Szumilas. W konkursie pod nazwą “Mam 6 lat” nagrodzonych zastało 15 laureatów. Dobrą informacją jest fakt, że pierwsze miejsce w konkursie zostało przyznane dla Przedszkola Publicznego w Grębocicach.

Dużym sukcesem może pochwalić się Przedszkole Publiczne w Grębocicach. Wczoraj (11 kwietnia) odbyła się Gala Konkursu pod nazwą “Mam 6 lat”. Kapituła przyznała pierwsze miejsce właśnie dla Przedszkola Publicznego w Grębocicach. Prace oceniane były w II etapach – regionalnym i krajowym. Najlepsze prace na poziomie regionalnym wybrali kuratorzy oświaty, a na etapie krajowym – kapituła powołana przez ministra edukacji narodowej. Nagrodę dla Przedszkola Publicznego w Grębocicach, czyli teleskop, gry dydaktyczne oraz dyplom odebrała przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola Publicznego w Grębocicach, Kamila Trzcińska. Głównym celem konkursu pod nazwą ” Mam 6 lat” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej było wypromowanie najciekawszych działań pod hasłem “Przyjaźnie z przedszkola do szkoły”. Przedszkolaki z Grębocic udowodniły, że są zdolne, samodzielne, krok po kroku odkrywają siebie, eksperymentują, potrafią funkcjonować w środowisku. Współpraca przedszkola ze szkołą polega na świadomym i wzajemnym angażowaniu obu środowisk w podejmowane działania. Przedszkole Publiczne w Grębocicach współpracując ze szkołami w Grębocicach i Rzeczycy bazuje na różnorodnych formach aktywności. W Gali Konkursowej, która miała miejsce wczoraj (11 kwietnia) uczestniczyła minister Krystyna Szumilas. W sumie nagrody zostały wręczone 15 laureatom konkursu.

Sporym sukcesem może pochwalić się także Szkoła Podstawowa w Grębocicach. 9 kwietnia w Szkole Podstawowej numer 1 w Legnicy odbył się drugi etap ogólnopolskiego konkursu pod nazwą “Ratujemy i uczymy ratować” organizowany przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W dolnośląskim etapie rywalizowali uczniowie z pięciu szkół podstawowych. Obok uczniów ze Szkoły Podstawowej z Grębocic rywalizowały szkoły: SP 63 z Wrocławia, SP 74 z Wrocławia, SP z Jaroszowa i SP 1 z Legnicy. Konkurs fundacji składa się z dwóch etapów. Podczas pierwszego etapu nauczyciele przygotowywali scenariusz innowacyjnej lekcji, której tematem jest pierwsza pomoc. Z wielu tysięcy scenariuszy wybrano pięć najlepszych z każdego województwa. Do konkursu zakwalifikowała się też Ewa Małucka ze szkoły z Grębocic. Drugi etap konkursu to już praktyka. Przedstawiciele fundacji obserwowali lekcję prowadzoną dla klasy III a przez Ewę Małucką według przygotowanego przez siebie scenariusza zajęć. Uczniowie z Grębocic rywalizowali w czterech grupach (999,998,997,112) o tytuł Małego Ratownika. Poziom wiedzy uczniów był bardzo wysoki – wszyscy zostali małymi ratownikami. Nie wiadomo jeszcze, kto zwyciężył, gdyż wyniki będą znane dopiero pod koniec maja lub na początku czerwca. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego WOŚP zaproszeni zostaną na finał do Warszawy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.