Rozpatrzono wnioski na refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy

0
692

O tym jak trudno jest znaleźć pracę nie trzeba przekonywać nikogo, kto kiedykolwiek jej szukał. Ofert pracy jest zdecydowanie za mało w stosunku do liczby bezrobotnych. Dodatkowo jeszcze nie zawsze można znaleźć taką ofertę, która odpowiadałaby naszym wymaganiom i wykształceniu. Taki stan rzeczy ma poprawić aktywizacja zawodowa, która prowadzona jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie. W ramach aktywizacji mieszkańcy Powiatu Głogowskiego mogą skorzystać ze stażów zawodowych, refundacji kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy oraz dotacji na założenie własnej firmy. Obecnie Powiatowy Urząd Pracy rozpatrzył już wnioski na refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

W ostatnim czasie Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie prowadził nabór na aktywizację zawodową dla bezrobotnych. Można było składać wnioski na realizację staży zawodowych, dotacje na założenie własnej firmy, czy refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie rozpatrzył już wnioski na refundacje kosztów wyposażenia. Do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 68 wniosków na blisko 100 stanowisk pracy. Jednak urząd z dostępnych środków mógł sfinansować tylko 35 takich nowych stanowisk pracy. – W wyniku przyznania mniejszych kwot ostatecznie zorganizowanych zostanie 36 stanowisk. Ponadto, ze względu na ilość złożonych wniosków podjęto decyzje, że danemu pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy sfinansuje maksymalnie jedno stanowisko pracy – mówi Damian Piątek, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie. Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania, a znalazły się na liście rankingowej będą brane pod uwagę w momencie otrzymania dodatkowych środków na aktywizacje z przeznaczeniem na refundacje kosztów wyposażenia. Pracodawcy o decyzji Powiatowego Urzędu Pracy zostaną powiadomieni pisemnie. W przypadku wniosków pozytywnych, przygotowane zostaną umowy i pracodawca zaproszony zostanie do jej podpisania. Po podpisaniu umowy pracodawca będzie mógł dokonywać zakupów, a po ich udokumentowaniu, dokonaniu zabezpieczeniu spłaty oraz odebraniu stanowiska pracy przez Powiatowy Urząd Pracy i skierowaniu osoby bezrobotnej, pracodawca otrzyma refundację.

Przypominamy, że Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie jest także w trakcie rozpatrywania wniosków na dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.