Gmina Kotla chce przejąć nieruchomości od PKP

  0
  493

  Od 2011 roku Gmina Kotla prowadzi starania w sprawie przejęcia na własność nieodpłatnie wszystkich nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Kotla po zlikwidowanej linii kolejowej numer 305 relacji Grodziec Mały – Kolsko. Nieruchomości stanowią własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. W związku z powyższym, Gmina Kotla kilkakrotnie spotykała się z przedstawicielami PKP S.A. w celu przejęcia tych nieruchomości. Pozyskane budynki mogłyby zostać wykorzystane na świetlicę wiejską w Chociemyśli, czy zorganizowanie ścieżek rowerowych.

  Od 2011 roku Gmina Kotla prowadzi starania, aby przejąć nieruchomości pozostałe po zlikwidowaniu linii kolejowej numer 305 relacji Grodziec Mały – Kolsko. W kwietniu 2011 r. odbyło się spotkanie we Wrocławiu z Dyrektorem PKP S.A., Tadeuszem Szulcem. Z ramienia Gminy Kotla w spotkani uczestniczył Wójt Gminy Kotla, Łukasz Horbatowski, Przewodnicząca Rady Gminy, Halina Przybylska oraz zastępca przewodniczącego Rady Gminy, Aleksander Ratajek. Odbyły się też spotkania w tej sprawie z dyrektorem, Józefem Muzyką, na których stwierdzono, że PKP S.A. może jedynie przekazać gminie prawo wieczystego użytkowania, na co Gmina Kotla nie wyraziła zgody, ponieważ przejęcie prawa wieczystego użytkowania wiąże się z uiszczaniem opłat przez gminę za wieczyste użytkowanie. Wysokość opłat jest znaczna i rocznie wyniosłaby około 90 tysięcy złotych. W związku z tym Gmina Kotla zaproponowała, aby PKP S.A. zrzekło się prawa użytkowania wieczystego, co umożliwiłoby gminie przejęcie nieodpłatnie nieruchomości od Skarbu Państwa w procesie komunalizacji. W styczniu bieżącego roku w Warszawie Wójt Gminy Kotla, Łukasz Horbatowski spotkał się z nowo wybranym Dyrektorem, Michałem Batorem. Na spotkaniu rozmawiano na temat możliwości zmian prawa, które umożliwiłoby przekazywanie w powyższy sposób gruntów. Po tym spotkaniu, w ubiegły wtorek (26 marca) odbyło się kolejne we Wrocławiu, w którym uczestniczyło trzech dyrektorów PKP S.A., to jest Józef Muzyka, Tadeusz Szulc i Michał Bator. Podczas spotkania dyrektor Michał Bator przedstawił możliwości przejmowania nieruchomości od PKP S.A. Omówił cele i zadania, na które mogą być przejmowane nieruchomości przez różne instytucje oraz poinformował, że PKP jest zainteresowane zbywaniem swoich nieruchomości.

  Gmina Kotla po pozyskaniu tych nieruchomości będzie chciała przeznaczyć je między innymi na realizację zadań własnych gminy, to jest budowę świetlicy wiejskiej w Chociemyśli oraz na zorganizowanie ścieżek rowerowych.

  Dodaj komentarz

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.