W Jerzmanowej zmieniona opłata za psa

  0
  588

  W Polsce gminy mają możliwość nałożenie na właścicieli psów opłaty od jego posiadania. Są one ustalane od 2008 roku, kiedy to 31 grudnia 2007 roku zniesiono tak zwany podatek od posiadania psa. Taka opłata funkcjonuje również na terenie Gminy Jerzmanowa. Właściciele psów do 15 maja muszą zapłacić 30 złotych od każdego czworonoga.

  Posiadanie psa niesie ze sobą wiele korzyści. O tym nie trzeba pewnie przekonywać żadnego posiadacza i miłośnika czworonogów. Przede wszystkim pies to najlepszy przyjaciel człowieka, jest też w wielu przypadkach pomocny (na przykład jako pies przewodnik). Pies może być także obrońcą nas oraz naszej posesji. Jednak w Polsce, aby posiadać psa trzeba najpierw zapłacić tak zwaną opłatę od jego posiadania. Opłatę tą każda gmina ustala niezależnie i według własnego uznania. Jednak maksymalnie może to być około 120 złotych. Mieszkańcy Gminy Jerzmanowa za posiadanie psa muszą zaś zapłacić 30 złotych w każdym roku podatkowym. Taka uchwałę radni z Gminy Jerzmanowa podjęli jeszcze 24 października 2012 roku. Na jej mocy od początku 2013 roku obowiązuje nowa taryfa opłat. Zmiana stawki opłaty od posiadania psów nie powoduje obowiązku złożenia informacji o ilości ich posiadania aby ustalić na nowo opłatę, jeżeli taka informacja została złożona w poprzednich latach. Informację o posiadanych psach do ustalenia opłaty należy złożyć jednak w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku. Opłata jest płatna jednorazowo i należy ją uiścić do 15 maja w każdym roku podatkowym bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Jerzmanowej.

  Dodaj komentarz

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.