Aktywni życiowo – aktywni zawodowo

0
618

W ubiegły poniedziałek (25 marca) odbyła się uroczysta inauguracja projektu systemowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod nazwą “Aktywni Życiowo, Aktywni Zawodowo”. W projekcie biorą udział 34 osoby. Grupę uczestników tworzą osoby niepełnosprawne oraz młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, znajdująca się lub opuszczająca rodzinną pieczę zastępczą. Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ubiegły poniedziałek (25 marca) został zainaugurowany projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod nazwą “Aktywni Życiowo, Aktywni Zawodowo”. W projekcie tym wezmą udział 34 osoby. Są to osoby niepełnosprawne oraz młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, która znajduje się w rodzinnie zastępczej lub właśnie opuszcza rodziną piecze zastępczą. W ramach projektu dla tych osób zostaną zorganizowane grupowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem.Uczestnicy będą mogli także skorzystać z grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego, warsztatów wspierających proces usamodzielnienia oraz warsztatów z pomocy instytucjonalnej. Zorganizowane zostaną także warsztaty z prawa pracy, warsztaty z profilaktyki uzależnień oraz szkolenie z zakresu pomocy przedmedycznej. Udział w projekcie pod nazwą “Aktywni Życiowo, Aktywni Zawodowo” jest bezpłatny. Z pomocą funduszy unijnych dla uczestników projektu odbędą się bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe dające szansę na zdobycie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Odbędzie się między innymi kurs prawa jazdy kategorii “B”, kurs komputerowy, kursy językowe, florystyczny, kurs zdobienia paznokci, kurs magazyniera i operatora wózków jezdniowych, kurs na uprawnienia elektro – energetyczne SEP, czy kurs drwal – pilarz. Oprócz tego będzie można wziąć udział w warsztatach z rękodzieła artystycznego, warsztatach fotograficznych. Udział w kursach przygotuje uczestników projektu do wejścia lub powrotu na rynek pracy, zapewni im równy dostęp do zatrudnienia oraz podwyższy ich status zawodowy. Osoby niepełnosprawne w ramach aktywizacji zdrowotnej wezmą udział w wyjazdowych warsztatach z rehabilitacji narządu ruchu, a także w turnusie rehabilitacyjnym, gdzie skorzystają z zabiegów, poprawią swój stan zdrowia, przy okazji poznają nowe środowisko i nowych ludzi. Odbędą się też trzy wyjazdowe działania środowiskowe o charakterze kulturalno– turystycznym.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.