Żukowicka gmina pozyskała środki z Unii Europejskiej

  0
  356
  Foto: Wikimedia

  Gmina Żukowice w tym roku zrealizuje kolejne dwa projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Unii Europejskiej w ramach tak zwanych Małych Projektów. Pierwszym projektem, który będzie realizować gmina to zadanie pod nazwą “Tablice informacyjno-turystyczne w każdej miejscowości Gmin Żukowice jako element promocji Wzgórz Dalkowskich”. Zaś drugim projektem jest zadanie pod nazwą “Remont świetlicy wiejskiej w Brzegu Głogowskim – Gmina Żukowice, w zakresie instalacji c.o”. Łączna wartość pozyskanych środków przez Gminę Żukowice to 43 tysiące złotych.

  W minionym tygodniu Gmina Żukowice pozyskała kolejne środki zewnętrzne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozyskane środki pochodzą z Unii Europejskiej i są przekazywane w ramach tak zwanych Małych Projektów. Gmina Żukowice pozyskała środki na realizacje dwóch projektów: “Tablice informacyjno-turystyczne w każdej miejscowości Gmin Żukowice jako element promocji Wzgórz Dalkowskich” oraz “Remont świetlicy wiejskiej w Brzegu Głogowskim – Gmina Żukowice, w zakresie instalacji c.o”. Zadanie pod nazwą Tablice informacyjno-turystyczne w każdej miejscowości Gmin Żukowice jako element promocji Wzgórz Dalkowskich”. Będzie polegała na wykonaniu i montażu tablic informacyjno-turystycznych dla wszystkich miejscowości z terenu Gminy Żukowice. Na tablicach znajdą się informacje o zabytkach jak również informacje o każdej z miejscowości. Efektem realizacji zadania będzie utworzenie szlaku turystycznego, który będzie przebiegał przez gminę Żukowice, a wyznaczać go będą te właśnie tablice. Wartość dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie prawie 18 tysięcy złotych. Całkowity koszt zadania szacowany jest na kwotę ponad 31 tysięcy złotych. Drugim projektem będzie zadanie pod nazwą “Remont świetlicy wiejskiej w Brzegu Głogowskim – Gmina Żukowice, w zakresie instalacji c.o”. Celem operacji jest wykonanie instalacji gazowej, polegającej na zamontowaniu drugiego kotła (dwu-funkcyjnego), który będzie obsługiwać świetlicę. Zaprojektowano również montaż dodatkowych dziewięciu grzejników ze względu na powiększenie mocy na istniejącej instalacji c.o. W projekcie ujęto również instalację ciepłej wody użytkowej oraz naprawę instalacji zimnej wody. W ten sposób zostanie załatwiona sprawa kompleksowego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Brzegu Głogowskim. Dofinansowanie, jakie otrzyma Gmina Żukowice wyniesie 25 tysięcy złotych. Zadanie zaś zostało wycenione na prawie 44 tysięcy złotych.

  Dodaj komentarz

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.