Będzie kanalizacja w Sobczycach i Krzekotówku

0
414
Foto: Redakcja TutajGLOGOW.pl

Gmina Kotla pozyskała kolejne środki zewnętrzne na budowę sieci kanalizacyjnej w Sobczycach i Krzekotówku. Tym razem środki będą pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i będą stanowiły dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców obu miejscowości. W sumie w miejscowościach Sobczyce i Krzekotówek zostanie wybudowanych 110 sztuk przyłączy sieci kanalizacyjnej. Planowany koszt tej inwestycji to ponad 287 tysięcy złotych, z czego 105 tysięcy złotych pokryje otrzymane dofinansowanie.

W Gminie Kotla realizowana jest kolejna inwestycja. Tym razem chodzi o budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sobczyce i Krzekotówek. Na ten cel Gmina Kotla pozyskała kolejne dofinansowanie. Pieniądze pochodzić będą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Warunkiem podstawowym w ubieganiu się o środki z NFOŚiGW jest budowa minimum 50 sztuk przyłączy kanalizacyjnych. Warunek ten Gmina Kotla spełniła bez problemu, bo w styczniu bieżącego roku złożono wniosek o dofinansowanie budowy 110 sztuk przyłączy kanalizacyjnych w związku z realizowaną inwestycją pod nazwą “Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku”. Na realizację tej inwestycji w 2012 roku pozyskano już jedne środki zewnętrzne. Wtedy pochodziły one z Unii Europejskiej.

Wniosek złożony do Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeszedł pozytywną ocenę formalną, merytoryczną i finansową, dzięki czemu mieszkańcy miejscowości uzyskają dofinansowanie w 45% w formie dotacji i w 45% w formie pożyczki (liczonych od kosztów kwalifikowanych budowanych przyłączy).

Gmina Kotla posiada już umowy cywilno-prawne z mieszkańcami na budowę w ich imieniu przyłączy. Planowany całkowity koszt budowy 110 sztuk przyłączy kanalizacyjnych wysoki ponad 287 tysięcy złotych, w tym 105 tysięcy. Złotych będzie stanowiła pozyskana dotacja. Zaś drugie 105 tysięcy złotych pochodzić będzie z pozyskanej pożyczki.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.