Ryszard Zbrzyzny też walczy o most

0
663

W ostatnim czasie sporo mówi się o konieczności budowy drugiej przeprawy mostowej na Odrze. W walkę włączył się Prezydent Miasta Głogowa, Jan Zubowski, Starosta Powiatowy, Rafael Rokaszewicz, posłanka na Sejm RP, Ewa Drozd, a nawet sami mieszkańcy Głogowa. Ci ostatni włączyli się w akcje plebiscytu portalu wroclaw.naszemiasto, który zadał pytanie, na co powinny zostać przeznaczone środki z Unii Europejskiej. Wyniki tego plebiscytu zostaną przedstawione Premierowi, Donaldowi Tuskowi. O drugą przeprawę mostową walczy także poseł z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Ryszard Zbrzyzny.

Temat budowy drugiej przeprawy mostowej w Głogowie jest w ostatnio tematem bardzo ważnym. Coraz więcej osób deklaruje chęć pomocy w “załatwieniu” tej sprawy. W ostatnim czasie swój głos mogą zaznaczyć również mieszkańcy Powiatu Głogowskiego poprzez głosowanie w plebiscycie portalu wroclaw.naszemiasto. Portal zadał pytanie, jaka inwestycja na terenie województwa dolnośląskiego powinna być wykonana ze środków Unii Europejskiej. Informacje o zdaniu internautów portal chce przekazać Premierowi Donaldowi Tuskowi. O drugą przeprawę mostową walczy także poseł z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Ryszard Zbrzyzny. – Budowa drugiego mostu drogowego w Głogowie jest dla Posła Ryszarda Zbrzyznego bardzo ważna, dlatego podejmuje on wysiłki zmierzające do zakończenia tego ważnego z punktu widzenia powiatu głogowskiego problemu. Poseł Ryszard Zbrzyzny w listopadzie 2012 r. złożył zapytanie do ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie budowy drugiego mostu na rzece Odrze w Głogowie – mówi Kamil Grzybowski, asystent posła Ryszarda Zbrzyznego.

W odpowiedzi poseł Ryszard Zbrzyzny otrzymał: – Działania przewidziane w celu wyeliminowania problemu komunikacyjnego na drodze krajowej nr 12 zostały ujęte w przedmiotowym planie w ramach zadania: Remont drogi krajowej nr 12 w m. Głogów. Należy zaznaczyć, że przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków finansowych w budżecie państwa. Mając na względzie efektywność wykorzystania ograniczonych środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, GDDKiA w pierwszej kolejności posiadane środki kieruje do poprawy bezpieczeństwa na odcinkach stwarzających największe zagrożenie dla użytkowników dróg – czytamy w piśmie podpisanym przez Sekretarza Stanu, Tadeusza Jarmuziewicza. – Z przedstawionej odpowiedzi ministerstwa nie wynika by inwestycja ta miała być prędko zrealizowana. Mimo to Poseł Ryszard Zbrzyzny wciąż będzie dążył do rozwiązania tego ważnego problemu dla naszego miasta i powiatu – dodaje Kamil Grzybowski, asystent posła Ryszarda Zbrzyznego.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.