Konkurs na pierwszą rocznice śmierci Wisławy Szymborskiej

0
569

W najbliższym czasie w I Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie odbędzie się Wielki Konkurs Polonistyczny pod hasłem “Nic dwa razy..”. Konkurs organizowany jest z okazji zbliżającej się pierwszej rocznicy śmierci Wisławy Szymborskiej. W skład Wielkiego Konkursu Polonistycznego wchodzi cykl konkursów poświęconych wielkiej poetce. Zgłoszenia przyjmowane są do następnego piątku (22 lutego).

Celem Wielkiego Konkursu Polonistycznego pod hasłem “Nic dwa razy..” jest popularyzacja poezji Wisławy Szymborskiej wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pogłębianie wiedzy o życiu i twórczości noblistki oraz uwrażliwianie na piękno języka, głębię filozoficzną i znaczenie pasji w życiu człowieka. Konkurs odbędzie się czterech kategoriach: recytacja poezji Wisławy Szymborskiej (dwa utwory) lub muzyczna interpretacja tekstów (jeden utwór), konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Wisławy Szymborskiej, limeryk inspirowany twórczością Szymborskiej (krótki utwór humorystyczny o charakterystycznym układzie pięciu wersów i rymów aabba, w pierwszym wersie musi wystąpić nazwa naszego miasta lub innych nazw miejscowości naszego regionu, tematyka dowolna) oraz konkurs plastyczny- prace plastyczne nawiązujące stylistyką do wyklejanek Wisławy Szymborskiej, które poetka przesyłała przez lata zaprzyjaźnionym osobom (temat wyklejanki: Pożegnanie absolwentów szkoły). Osoby, które są zainteresowane wzięciem udziału w Wielkim Konkursie Polonistycznym powinni dostarczyć do sekretariatu I Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Krzywoustego przy ulicy Jedności Robotniczej. Zgłoszenia przyjmowane są do następnego piątku (22 lutego). Konkurs Recytatorski i Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Wisławy Szymborskiej odbędą się 28 lutego w I Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie. Rozdanie nagród i wielka gala odbędzie się 1 marca. Organizatorem Wielkiego Konkursu Polonistycznego pod hasłem “Nic dwa razy..” jest I Liceum Ogólnokształcące imienia Bolesława Krzywoustego w Głogowie. Kartę zgłoszeniową można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej głogowskiej “jedynki”.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.