Szkolenie w Kotli

0
736

Wczoraj (11 lutego) oraz dzisiaj (12 lutego) w Urzędzie Gminy Kotla odbywa się dwudniowe szkolenie dla rolników. Szkolenie zostało zorganizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Szkolenie odbywało się na temat: “Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego”.

Dwadzieścia osób z Gminy Kotla wzięło wczoraj (11 lutego) i dzisiaj (12 lutego) udział w szkoleniu dla rolników. W pierwszym dniu szkolenia odbyły się zajęcia teoretyczne i omawiano między innymi: normy dobrej kultury rolnej, wymogi dotyczące ochrony środowiska naturalnego, identyfikacja i rejestracja zwierząt oraz ochrona zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. Na drugi dzień (12 lutego) zaplanowany został wyjazd terenowy do gospodarstwa rolnego na terenie gminy i jego ocena pod względem spełniania wymogów wzajemnej zgodności. Celem szkolenia organizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku jest doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów, zmierzające do spełnienia odpowiednich norm krajowych i Unii Europejskiej. Szkolenie pod nazwą “Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego” dla rolników jest bezpłatne.

Informujemy także, że W Agencji Rozwoju Regionalnego Arleg S.A. realizowane są bezpłatne usługi informacyjne obejmujące udzielanie szczegółowych informacji dotyczących możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich oraz prowadzenia działalności gospodarczej.Głównym celem funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego KSU w Agencji Rozwoju Regionalnego Arleg S.A. jest wspieranie inicjatyw biznesowych w postaci świadczenia usług informacyjnych oraz doradczych na rzecz klientów Punktu. Funkcjonowanie Punktów Konsultacyjnych KSU finansowane jest w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem “Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” realizowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Poprawa, jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany od 22 luty do 31 grudnia. Oferta Punktów Konsultacyjnych skierowana jest do przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Punkt Konsultacyjny ma miejsce w budynku BNP Paribas Bank przy ulicy Budowlanych 6 a w Głogowie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.