O zmianie granic na sesji

0
420

Powiększenie Gminy Żukowice to przez ostatnie miesiące gorący temat. Gmina Żukowice ma, bowiem zostać powiększona poprzez przejęcie terenów od Gminy Miejskiej Głogów. Chodzi tu o grunty, które do lat 90 – tych należały do Gminy Żukowice jednak zostały przejęte przez miasto. Teraz Gmina Żukowice chce odzyskać swoje tereny. Na tą zmianę nie chcą się jednak zgodzić mieszkańcy Głogowa, którzy swoją opinie przedstawili w konsultacjach społecznych. Sprawa zmiany granic trafi także pod obrady radnych Rady Miasta. Nadzwyczajna sesja odbędzie się już jutro (12 lutego).

W dniach o 7 do 25 stycznia na terenie Gminy Miejskiej Głogów odbywały się konsultacje społeczne z mieszkańcami Głogowa. Głogowianie mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy zgadzają się na przejęcie terenów przez Gminę Żukowice. W dniu 14 listopada 2012 r. wpłynął wniosek Wójta Gminy Żukowice o wydanie opinii zawierającej wyniki konsultacji z mieszkańcami Głogowa w przedmiocie zmiany granic Gminy Żukowice, polegającej na wyłączeniu z Gminy Miejskiej Głogów terenów obrębu geodezyjnego nr 16 – Huta, obrębu geodezyjnego nr 17 – Wróblin Głogowski i część obrębu geodezyjnego nr 1 Nadodrze – działka nr geodezyjny 213/2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym – w przypadku nie wyrażenia opinii w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o opinię, wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony. W ankietach wzięło udział 8250 osób, co stanowi ponad 12 procent wszystkich mieszkańców. Przeciwko zmianie granic było 7452 osób, co stanowi ponad 90 procent. Zaś za zmianą granic opowiedziało się 256 mieszkańców. Od opinii wstrzymało się 442 ankiet, a sto ankiet było nieważnych. W projekcie uchwały, jaka będzie głosowana już jutro (12 lutego) w czasie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta wyrażono opinię, że Rada Miejska w Głogowie podtrzymuje zdanie wyrażone przez mieszkańców Miasta Głogowa i wyraża negatywną opinię w przedmiotowej zmianie granic administracyjnych.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.