Inwestycje w ościennych gminach

0
522

Powiat Głogowski planuje kolejne inwestycje na swoim terenie. W ostatnim czasie wicestarosta Grzegorz Aryż spotkał się z przedstawicielami gmin wiejskich z terenu Powiatu Głogowskiego w tym z wójtami gmin oraz radnymi Rady Powiatu Głogowskiego. Spotkanie miało na celu przedstawienie i skonsultowanie planów remontowo – inwestycyjnych na lata 2013 – 2014. Jednym z ważniejszych inwestycji ma być remont mostu w Serbach.

Na spotkaniu, jakie odbyło się w ostatnim czasie w Starostwie Powiatowym przedstawione zostały konkretne założenia inwestycyjne. Jedną z największych inwestycji, której wartość wyniesie ponad 300 tysięcy złotych będzie remont mostu w Serbach. W tej sprawie Powiat Głogowski ubiegać się będzie o dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Oprócz tego w gminie Głogów planuje się także przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Ruszowicach przy ulicy Tęczowej. Inwestycje planowane są także w Gminie Kotla. Tu planowana jest budowa zatoki autobusowej i chodnika przy drodze powiatowej w Grochowicach. Zaś w Gminie Żukowice planuje się wykonać modernizacje drogi powiatowej w Nielubi. Wartość tej inwestycji to 250 tysięcy złotych. Także w tym wypadku Powiat Głogowski ubiega się o dotacje. Tym razem dotacja ma pochodzić z budżetu województwa dolnośląskiego – w Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W Gminie Żukowice zostaną także zamontowane barierki ochronnych w miejscowości Szczepów i Dobrzejowice. W Gminie Jerzmanowa planowana jest budowa chodnika przy ulicy Obiszowskiej. Zadanie to w 70 procentach pokryje Gmina Jerzmanowa, a w 30 procentach Powiat Głogowski. W gminie Pęcław natomiast zakłada się przebudować przepust pod drogą powiatową Wierzchowice-Wietszyce. – Istotnym założeniem planów dotyczących utrzymania dróg powiatowych jest też remont dróg gruntowych. Chodzi tu o ich wyrównanie i utwardzenie, co znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników, czyli głównie rolników wyjeżdżających do prac polowych. O środki na ten cel Powiat Głogowski ubiegać się będzie w Terenowym Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. – mówi Agnieszka Zalewska ze Starostwa Powiatowego w Głogowie.

Na spotkaniu omówiono też zadania dotyczące planowanej ścinki poboczy przy drogach powiatowych oraz wycinki topól i zastąpienia ich innym drzewostanem, w bezpiecznej odległości od pasa drogowego.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.