Trwa Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

0
593

Wczoraj (7 lutego) i dzisiaj (8 lutego) odbywa się Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego. W konwencie tym Starosta Powiatu Głogowskiego, Rafael Rokaszewicz. Wczorajszy (7 lutego) dzień zdominowały tematy edukacji między innymi edukacja w obecnej i przyszłej perspektywie unijnej. Dzisiaj (8 lutego) tematem będzie między innymi ochrona zabytków i opieka nad zabytkami oraz podsumowanie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Starosta Powiatu Głogowskiego, Rafael Rokaszewicz wczoraj (7 lutego) i dzisiaj (8 lutego) uczestnicy w Konwencie Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Wczoraj (7 lutego) prace Konwentu otwierało wystąpienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Rafała Jurkowlańca oraz Wojewody Dolnośląskiego, Aleksandra Skorupy. – Czwartkowe tematy na Konwencie Powiatów Województwa Dolnośląskiego zdominowały tematy edukacji – mówi Bartłomiej Adamczak, rzecznik Starostwa Powiatowego w Głogowie. Spośród osób prowadzących kolejne panele dyskusyjne byli między innymi: Wicemarszałek Województw Dolnośląskiego, Radosław Mołoń, który omawiał temat pod nazwą “Zintegrowane działania dotyczące, jakości kształcenia”. O regionalnych projektach edukacyjnych w obecnej i przyszłej perspektywie unijnej mówił dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Jerzy Więcławski. Zaś Dolnośląski Kurator Oświaty, Beata Pawłowicz omawiała szkolnictwo ponadgimnazjalne. W czasie Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego gościem będzie także Magdalena Młochowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Wśród dzisiejszych (8 lutego) tematów znajdą się między innymi: Rola samorządów w obowiązującej ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” referowane przez Barbarę Nowak, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przedstawiona zostanie także wypowiedź profesora Krzysztofa Safina z Wyższej Szkoły Bankowej na temat “Jakości życia na Dolnym Śląsku. Rankingu Powiatów” oraz relacje doktora habilitowanego profesora Kazimierza Orzechowskiego na temat Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.