Już wkrótce kwalifikacja wojskowa

0
505

Od kilku lat odbycie służby wojskowej nie jest obowiązkowe i młodzi mężczyźni nie są już wzywanie do wojska. Ciągle jednak obowiązuje kwalifikacja wojskowa, której muszą poddać się osoby, które w tym roku kończą 19 lat (rocznik 1994). W Głogowie będzie to około 600 osób. Kwalifikacja wojskowa odbywać będzie się od 25 lutego do 20 marca.

Pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatu przygotowują tegoroczną kwalifikację wojskową na terenie Powiatu Głogowskiego. W tym roku odbywać się ona będzie w okresie od 25 lutego do 20 marca w godzinach od 9.00 do 14.00. Na tegoroczną kwalifikacje wojskową mają obowiązek zgłosić się mężczyźni, który w bieżącym roku kończą 19 lat, czyli urodzeni w 1994 roku. W Głogowie będzie to około 600 osób. Kwalifikacje wojskową będą musiały także przejść osoby z wcześniejszych roczników, które dotąd nie zjawiły się na badaniach. Należy pamiętać, że nieotrzymanie lub nieodebranie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. Niestawienie się do niej lub niepoddanie badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega też grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Głogowie będzie budynek Przychodni Specjalistycznej Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kościuszki 15 a. Powiatowa Komisja Lekarska w Głogowie obejmie swoim zadaniem miasto Głogów oraz gminy Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Żukowice oraz Pęcław.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18 rok życia. Osoby, w stosunku, do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu ─ po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej ─ przeniesione do rezerwy. W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.