Włącz wsparcie – zatrudnienie wspomagane

0
556

Fundacja Eudajmonia wraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej realizują innowacyjny projekt pod nazwą “Włącz wsparcie – zatrudnienie wspomagane”. Projekt ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami w poszukiwaniu pracy. Realizowany jest w województwie dolnośląskim, a udział w nim jest bezpłatny. Już jutro (7 lutego) w I Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Jedności Robotniczej w Głogowie organizowane jest spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych oraz dla osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00.

Osoby niepełnosprawne oraz przedstawiciele instytucji rynku pracy mogą wziąć udział w innowacyjnym projekcie pod nazwą “Włącz wsparcie – zatrudnienie wspomagane”. W ramach projektu można skorzystać ze wsparcia trenera pracy w poszukiwaniu przyszłego stanowiska pracy oraz wziąć udział w warsztatach i szkoleniach. Projekt jest realizowany w województwie dolnośląskim, udział w nim jest bezpłatny.Uczestnikami projektu są osoby z niepełnosprawnością psychiczną (między innymi: osoby z chorobą psychiczną, niepełnosprawnością intelektualną, całościowym zaburzeniem rozwojowym) oraz osoby z niepełnosprawnością sensoryczną (między innymi: osoby niesłyszące, słabo widzące i niewidome oraz głuchoniewidome) o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności. Do uczestników zaliczamy także otoczenie osób z niepełnosprawnością, czyli osoby spokrewnione bądź w przypadku osób samotnych ich asystenci, tłumacze języka migowego, przewodnicy. – Wsparciem chcemy objąć sto osób z niepełnosprawnością oraz sto osób z otoczenia z pięciu subregionów województwa dolnośląskiego, czyli miasta Wrocław, subregionu wrocławskiego, legnicko – głogowskiego, jeleniogórskiego oraz wałbrzyskiego. Z projektu może skorzystać także 40 osób z niepełnosprawnością psychiczną i 40 osób z niepełnosprawnością sensoryczną w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz 20 osób z nieokreślonym stopniem i rodzajem niepełnosprawności – mówi Destina Kuliś z Fundacji Eudajmonia. Wiodącą formą wsparcia w projekcie będzie trener pracy, który począwszy od poszukiwania pracy, a skończywszy na dostosowaniu stanowiska do indywidualnych możliwości i potrzeb, będzie towarzyszył osobie z niepełnosprawnością. Ponadto, projekt przewiduje warsztaty psychoedukacyjne oraz wsparcie psychologa/doradcy zawodowego dla osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia, dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, zawodowych szkoleń zewnętrznych, wsparcie asystentów osób z niepełnosprawnością, tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników. W Głogowie w ramach projektu odbędzie się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych oraz dla osób niepełnosprawnych. Spotkanie odbędzie się już jutro (7 lutego) o godzinie 10.00 w I Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.