Głogowski Konkurs Ekologiczny rozstrzygnięty

0
445

W Głogowie w ostatnim czasie odbywał się Głogowski Konkurs Ekologiczny. W ramach tego konkursu miały miejsce dwie akcje: oczyszczanie wybranego terenu miasta oraz selektywna zbiórka odpadów. W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież z głogowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Prezydent Miasta Głogowa, Jan Zubowski nagrodził uczniów biorących udział w Głogowskim Konkursie Ekologicznym.

W ramach Głogowskiego Konkursu Ekologicznego miały miejsce dwie akcje: oczyszczanie wybranego terenu miasta oraz selektywna zbiórka odpadów. Pierwsza akcja to tak zwane sprzątanie świata, czyli międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Akcja ta polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. W akcji sprzątania świata wzięły udział oczywiście głogowskie szkoły. Szkoły podstawowe łącznie zebrały 1 tonę 620 kilogramów śmieci. Zaś gimnazjalistom udało się zebrać 900 kilogramów. Łącznie wszystkie placówki oświatowe podległe Gminie Miejskiej Głogów w akcji “Sprzątanie świata” zebrały 2 tony 520 kilogramów zmieszanych odpadów komunalnych w tym odpady wielkogabarytowe w postaci: foteli, opony i tym podobne. Szczególnym zaangażowaniem wykazali się uczniowie Szkoły Podstawowej numer 2, którzy zebrali 0,86 ton śmieci, czyli prawie tyle, co zebrały łącznie wszystkie gimnazja z Gminy Miejskiej Głogów.

Druga akcja w ramach Głogowskiego Konkursu Ekologicznego to konkurs pod nazwą “Selektywna zbiórka odpadów”. Zadanie polegało na zbiórce odpadów w terminie od dnia 12 września do 26 września ubiegłego roku w kategorii: makulatura, puszki, baterie i plastik. Łącznie wszystkie placówki oświatowe z Gminy Miejskiej Głogów w konkursie pod nazwą “Selektywna Zbiórka Odpadów” zebrały: 11 ton 479 kilogramów makulatury, około 248,80 kilogramów puszek, 373 kilogramów plastiku oraz około 464 kilogramów baterii.