Głogowski Konkurs Ekologiczny rozstrzygnięty

0
678

W Głogowie w ostatnim czasie odbywał się Głogowski Konkurs Ekologiczny. W ramach tego konkursu miały miejsce dwie akcje: oczyszczanie wybranego terenu miasta oraz selektywna zbiórka odpadów. W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież z głogowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Prezydent Miasta Głogowa, Jan Zubowski nagrodził uczniów biorących udział w Głogowskim Konkursie Ekologicznym.

W ramach Głogowskiego Konkursu Ekologicznego miały miejsce dwie akcje: oczyszczanie wybranego terenu miasta oraz selektywna zbiórka odpadów. Pierwsza akcja to tak zwane sprzątanie świata, czyli międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Akcja ta polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. W akcji sprzątania świata wzięły udział oczywiście głogowskie szkoły. Szkoły podstawowe łącznie zebrały 1 tonę 620 kilogramów śmieci. Zaś gimnazjalistom udało się zebrać 900 kilogramów. Łącznie wszystkie placówki oświatowe podległe Gminie Miejskiej Głogów w akcji “Sprzątanie świata” zebrały 2 tony 520 kilogramów zmieszanych odpadów komunalnych w tym odpady wielkogabarytowe w postaci: foteli, opony i tym podobne. Szczególnym zaangażowaniem wykazali się uczniowie Szkoły Podstawowej numer 2, którzy zebrali 0,86 ton śmieci, czyli prawie tyle, co zebrały łącznie wszystkie gimnazja z Gminy Miejskiej Głogów.

Druga akcja w ramach Głogowskiego Konkursu Ekologicznego to konkurs pod nazwą “Selektywna zbiórka odpadów”. Zadanie polegało na zbiórce odpadów w terminie od dnia 12 września do 26 września ubiegłego roku w kategorii: makulatura, puszki, baterie i plastik. Łącznie wszystkie placówki oświatowe z Gminy Miejskiej Głogów w konkursie pod nazwą “Selektywna Zbiórka Odpadów” zebrały: 11 ton 479 kilogramów makulatury, około 248,80 kilogramów puszek, 373 kilogramów plastiku oraz około 464 kilogramów baterii.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.