To już pięć miesięcy nowej grupy przedszkolnej

0
403

Grupa przedszkolna utworzona w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Filialnej w Chociemyśli funkcjonuje już od pięciu miesięcy. W nowej grupie znajduje się 25 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Grupa funkcjonuje dzięki realizowanemu projektowi pod nazwą “Nasze przedszkolaki”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

25 dzieci w wieku od trzech do pięciu lat głównie z sołectwa Kozie Doły, Chociemyśl, Skidniów i Zabiele od września uczęszcza do nowej grupy, którą utworzono w oddziale przedszkolnym w Chociemyśli. Nowa grupa przedszkolna mogła zostać utworzona dzięki środkom z Unii Europejskiej. Głównym celem projektu pod nazwą “Nasze przedszkolaki” jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowej grupy dla 25 dzieci (18 dziewczynek i 7 chłopców). Całkowita wartość projektu wynosi ponad 107 tysięcy złotych. Z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pod nazwą “Nasze przedszkolaki” udało się uzyskać ponad 91 tysięcy złotych. Pozostała kwota, czyli ponad 16 tysięcy złotych to wkład własny Gminy Kotla. Co jakiś czas dzieci z nowej grupy przedszkolnej czekają atrakcje. I tak na przykład 4 stycznia był dla przedszkolaków z nowej grupy 3-5 latków dniem pełnym wrażeń. Zawitał do nich teatrzyk. Wszystko to dlatego, że przygoda z teatrem wprowadza młodego człowieka w świat kultury, dostarcza wielu artystycznych przeżyć, wzbogaca ich wyobraźnię, kształtuje wrażliwość na sztukę, uczy pięknej mowy oraz twórczego wykorzystania kukiełki i rekwizytu. W ramach przedstawienia dzieci mogły śledzić losy głównego bohatera Kowala. Teatrzyk ukazywał wartości moralne, jakim jest dobro i zło. Po przedstawieniu dzieci mogły zapoznać się z lalkami i dowiedzieć się, jak powstaje teatr lalkowy i jak samemu wcielić się w role aktora.

Także 4 stycznia 2013 roku dzięki współpracy nauczyciela z rodzicami zorganizowano dla dzieci spotkanie opłatkowe. Pięknie nakryty stół zachęcał do spożywania przygotowanych przez rodziców smakołyków. Rodzice mogli obserwować jak ich pociech radzą sobie w konkretnych sytuacjach życiowych, a przede wszystkim jak kształtowany jest nawyk właściwego zachowania się przy stole i dobre maniery przy jedzeniu.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.