Gmina Kotla złożyła wnioski o dofinansowanie

0
641

W ubiegłą środę (9 stycznia) Gmina Kotla złożyła wnioski o przyznanie dofinansowania na projekty pod nazwą “Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i doposażenie boiska sportowego w Kotli” oraz “Wymiana nawierzchni chodnika w miejscowości Chociemyśl”. Zadania te mają zostać dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie pod nazwą “Odnowa i rozwój wsi”. Planuje się, że dofinansowanie na te zadania może wynieść prawie 700 tysięcy złotych.

Możliwe, że w najbliższym czasie w Gminie Kotla zostaną wykonane dwie kolejne inwestycje. W ubiegłą środę (9 stycznia) Gmina Kotla złożyła wnioski o przyznanie dofinasowania na projekty pod nazwą “Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i doposażenia boiska sportowego w Kotli” i “Wymiana nawierzchni chodnika w miejscowości Chociemyśl”. W miejscowości Kotla w ramach zadania planuje się zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku w Kotli polegające na budowie sceny, wiaty z zadaszeniem, utwardzeniu placu i ciągów pieszo – jezdnych, utworzeniu mini boiska do gier zespołowych, budowie budynku szatni oraz budowie oświetlenia. Boisko sportowe w Kotli planuje się także doposażyć w trybuny sportowe oraz oddzielić je ogrodzeniem od płyty boiska. Na realizację tego zadania Gmina Kotla wnioskuje o maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 500 tysięcy złotych. Złożono także wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą “Wymiana nawierzchni chodnika w miejscowości Chociemyśl”. W ramach zadania planuje się wymianę nawierzchni chodnika po lewej stronie miejscowości wzdłuż drogi powiatowej numer 1002 D na odcinku 1156 metrów, czyli od początku miejscowości do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Planuje się, że koszt tego zadania wyniesie ponad 320 tysięcy złotych. Gmina Kotla w tym wypadku wnioskuje o kwotę ponad 195 tysięcy złotych dofinansowania. Wnioski o dofinansowanie złożono w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie pod nazwą “Odnowa i rozwój wsi”.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.