Zdolni uczniowie nagrodzeni przez prezydenta

0
631

Dobre wyniki w nauce zasługują na pochwałę i docenienie. Takie docenienie można otrzymać w formie stypendium od Prezydenta Miasta Głogowa. W sumie stypendia przyznano 275 osobom. Nagrodę za dobre wyniki w nauce otrzymało: 77 uczniów szkół podstawowych, 75 uczniów gimnazjum, 31 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 91 studentów. Wszyscy będą mogli odebrać swoje stypendia z rąk Prezydenta Miasta Głogowa, Jana Zubowskiego już jutro (14 grudnia).

Nie ma, co narzekać na poziom nauczania w naszym mieście. Takie wnioski mogą nasunąć się po przeczytaniu protokołu o nadaniu stypendiów Prezydenta Miasta Głogowa. W tym roku będzie miała miejsce dwudziesta edycja tego przedsięwzięcia. Oznacza to, że po raz dwudziesty młodzi ludzie otrzymają od prezydenta stypendium za dobre wyniki w nauce. Tym razem o przyznanie pieniędzy ubiegało się 533 osoby. Jednak stypendia trafią tylko do 275 osób. Będzie to 77 uczniów szkół podstawowych, którzy otrzymają nagrodę w wysokości od 400 do 600 złotych. Docenionych zostało także 76 gimnazjalistów, którzy za swoją naukę otrzymają od 500 do 700 złotych. Wśród wyróżnionych przez Prezydenta Miasta Głogowa jest także31 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Im należy się stypendium od 700 do 800 złotych. W tym roku najliczniejszą grupą okazali się studenci. Na stypendium zasłużyło aż 91 żaków. Za dobre oceny w indeksie otrzymają stypendium w kwocie od 1200 do 1600 złotych. W sumie w tym roku Gmina Miejska Głogów na stypendia Prezydenta Miasta Głogowa wydała ponad 231 tysięcy złotych. Listy gratulacyjne dla stypendystów zostaną wręczone już jutro (14 grudnia).

Przy okazji stypendiów dla najlepszych uczniów warto wspomnieć także o stypendiach sportowych, które przyznawane są zawodnikom klubu sportowego. Na sesji Rady Miasta z dnia 20 listopada został przedstawiony projekt uchwały w sprawie przyznawania stypendiów sportowych. W projekcie tym znalazły się między innymi takie punkty jak: zawodnik nie otrzymuje stypendium za miesiąc, w którym przerwał treningi w klubie lub nie uczestniczy w zawodach, zawodnik otrzymuje stypendium, jeżeli jest zawodnikiem pierwszego zespołu reprezentującego klub sportowy w najwyższej klasie rozgrywkowej oraz wykaz osób fizycznych, wysokość przyznanych im stypendiów i osiągniętych wyników sportowych polega ogłoszeniu na stronie internetowej Miasta Głogowa.  I zwłaszcza z tym ostatnim punktem nie chcieli zgodzić się niektórzy radni oraz Prezydent Miasta Głogowa, Jan Zubowski. – Na stronie internetowej Miasta Głogowa powinna być opublikowana sama uchwała stypendialna, a nie wykaz nazwisk i wysokości otrzymanych stypendiów – chyba, że zawodnik wyrazi na to zgodę. Zdaniem spółki Chrobry Głogów publikacja osób, które otrzymały stypendium może mieć negatywny wpływ na stosunki pomiędzy zawodnikami.  – mówił w imieniu Prezydenta Miasta Głogowa Mirosław Strzęciwilk, Sekretarz Gminy Miejskiej Głogów. Ostatecznie radni nie przyjęli projektu uchwały przygotowanej przez Komisje Ekologii, Zdrowia, Sportu i Turystyki. Tak, więc personalia osób, które pobierają stypendium sportowe są tajne. Tymczasem jutro (14 grudnia) bez problemu będzie można poznać stypendystów, którzy otrzymają nagrody za dobre wyniki w nauce.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.