Konferencja naukowa “Głogów w czasach Jagiellonów”

0
499

W najbliższy czwartek (6 grudnia) w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Głogowie odbędzie się konferencja naukowa pod tytułem “Głogów w czasach Jagiellonów”. Mieszkańcy Głogowa będą mieli okazje wysłuchać referatów wygłaszanych między innymi przez: doktor Ronalda Mruczek z Politechniki Wrocławskiej, doktor Irena Mikłaszewicz z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie oraz doktor Jarosław Kuczer z Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie – Uniwersytet Zielonogórski. Pod koniec konferencji odbędzie się promocja wydawnictwa pod tym samym tytułem. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Po debacie na temat Teatru Miejskiego mieszkańców Głogowa czeka kolejna konferencja naukowa. Tym razem tematem będzie “Głogów w czasach Jagiellonów”. Konferencja odbędzie się już w najbliższy czwartek (6 grudnia). Całość rozpocznie się o godzinie 10.00 powitaniem Leszka Lenarczyka, dyrektora Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie oraz Jana Zubowskiego, Prezydenta Miasta Głogowa. Później nastąpi sesja referatowa, w czasie której będzie można usłyszeć w sumie dziesięć wykładów. Zaprezentowane referaty to między innymi: “Jagiellonowie – idea unii politycznej, wojskowej, gospodarczej i religijnej”, “Rycerze, manowie, szlachta, baronowie. Prawne i społeczne aspekty powstania wczesnonowożytnej szlachty księstwa głogowskiego w okresie panowania Jagiellonów”, “Głogowianie w Krakowie i Lwowie w XV I XVI wieku” oraz “Tradycja Jagiellońska w myśli politycznej Józefa Piłsudzkiego”. Organizatorami konferencji jest Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

W czasie konferencji naukowej jest także przewidziana promocja książki pod nazwą “Głogów w czasach Jagiellonów”. Wydawnictwo to zawiera materiały z konferencji na ten temat. Wydanie książki zostało dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Głogów.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.