Warsztaty drukarskie w Gminie Kotla

0
220

W ubiegły poniedziałek (19 listopada) w Bibliotece Publicznej przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kotli zostały zorganizowane kolejne historyczne warsztaty edukacyjne. Tym razem tematem zajęć był druk. W zajęciach pod tytułem “Era Gutenberga” wzięli udział uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Kotli. Organizacje wydarzenia wspierała Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie.

W ubiegły poniedziałek (19 listopada) uczniowie Szkoły Podstawowej w Kotli miały okazje zobaczyć jak w dawnych czasach drukowane były książki. Warsztaty pod tytułem “Era Gutenberga” przeprowadzili pracownicy Czerpalni Papieru Kalander. Żeby jeszcze bardziej wprowadzić dzieci w dawny okres osoby prowadzące zajęcia były ubrane w dawne stroje rzemieślnicze drukarza i zecera. Na dużej prasie drukarskiej wzorowanej na tej, którą posługiwał się Jan Gutenberg – twórcza pierwszej przemysłowej metody druku, każdy uczestnik warsztatów miał okazje wydrukować swój certyfikat młodego czeladnika. Certyfikat został potwierdzony pieczęcią lakową i zabezpieczony metodą suchego tłoka. Dzieci zapoznały się także z krótką historią druku oraz samodzielnie przygotowały skład tekstu przy użyciu czcionek, ale też ilustracje do ksiąg. Powstałe podczas warsztatów prace zostały zabrane przez uczestników do domu. W organizacji wydarzenia pomagała Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie.

Podobne warsztaty miały miejsce w Gminie Żukowice. Tam w warsztatach brali udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.