Remontują drogi w Gminie Żukowice

0
520

W miejscowości Brzeg Głogowski (Gmina Żukowice) trwa remont tak zwanej drogi dolnej. W ramach tego zadania planowane jest wyremontowanie odcinka 385 metrów. Wykonanie remontu polegać będzie na odnowie nawierzchni i odtworzenia liniowych urządzeń odwadniających. Remont będzie wykonywany po śladzie obecnej nawierzchni. Przewiduje się także oczyszczenie istniejącej nawierzchni z zanieczyszczeń, uzupełnienie ubytków oraz uzupełnienie mieszanką mineralno-bitumiczną nierówności nawierzchni. Przed ułożeniem nowej warstwy ścieralnej planuje się również dokonać regulacji istniejących urządzeń do docelowego poziomu nowej warstwy ścieralnej. Środki na ten remont Gmina Żukowice pozyskała od Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W Gminie Żukowice prowadzony jest także remont drogi wojewódzkiej o długości prawie dwóch kilometrów między Brzegiem Głogowskim, a skrzyżowaniem z drogą powiatową w kierunku Kłody. W ramach zadania planowane jest frezowanie nawierzchni bitumicznej, ustawienie barier stalowych przy przepuście, roboty ziemne oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej. Zostanie także umocnione pobocze, a także zostanie pomalowane oznakowanie poziome. Termin realizacji tego zadania mija 30 czerwca 2013 roku. W tym czasie możliwe są utrudnienia na tych odcinkach dróg. Remont drogi wojewódzkiej wykona Dolnośląska Służba Dróg i Kolei.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.