Zebrania w sprawie zmiany granic administracyjnych w Gminie Żukowice

0
573

Rada Gminy Żukowice w czasie sesji, która odbyła się 29 października podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Żukowice. Postanowiono też, że zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami. W tej sprawie odbędą się także zebrania z mieszkańcami.

Sprawa dotyczy gruntów, które do 1989 roku należały do Gminy Żukowice, a w latach 90-tych zostały przekazane dla Gminy Miejskiej Głogów. 29 października w czasie sesji Rady Gminy Żukowice podjęto decyzje o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Żukowice. Konsultacje zostaną przeprowadzone od 12 listopada do 12 grudnia. Teren konsultacji obejmuje obszar całej Gminy Żukowice. Mieszkańcy będą musieli odpowiedzieć na pytanie, czy są za zmianą granic administracyjnych i przejęcie terenów należących do Gminy Miejskiej Głogów. Chodzi tu o obręb geodezyjny numer 16, czyli Hutę, obręb geodezyjny numer 17, czyli miejscowość Wróblin Głogowski oraz cześć obrębu numer 1, czyli tak zwane dawne Bacutil. W Gminie Żukowice zostaną także przeprowadzone zebrania z mieszkańcami. W najbliższy poniedziałek (12 listopada) zebranie odbędzie się w Domaniowicach (o godzinie 17.00) oraz w miejscowości Kłoda (o godzinie 19.00). We wtorek (13 listopada) o zmianie granic będą rozmawiać w Dobrzejowicach (o godzinie 17.00) i w Czernej (o godzinie 19.00). 14 listopada o godzinie 17.00 zebranie odbędzie się w Kamionej, a o godzinie 19.00 w Słone. Kolejne zebranie odbędzie się 15 listopada o godzinie 19.00 w sołectwie Szczepów. 16 listopada zebranie z mieszkańcami odbędzie się w Kromolinie (o godzinie 17.00) oraz w Brzegu Głogowskim (o godzinie 19.00). 19 listopada rozmowy będą prowadzone w Nielubi (o godzinie 17.00) i w Bukwicy (o godzinie 19.00). Ostatnie zebrania odbędą się 20 listopada. Wtedy to rozmowy będą przeprowadzone w Żukowicach (o godzinie 17.00), Zabłociu (o godzinie 18.00) oraz w Glinicach (o godzinie 19.00). W czasie zebrania przewidziano również informacje na temat nowego systemu prowadzenia gospodarki odpadami na terenie Gminy Żukowice.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.