Gmina Żukowice chce być większa

0
359

W ubiegły poniedziałek (29 października) w Gminie Żukowice odbyła się Sesja Rady Gminy Żukowice. Na sesji radni uchwalili między innymi termin, częstotliwość i tryb uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radni podjęli także decyzje o wynajęciu w trybie bezprzetargowym garaży oraz piwnic w budynku Ośrodka Zdrowia w Nielubi. Rada Gminy Żukowice przyjęła także uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Żukowice i przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami.

Rada Gminy Żukowice w czasie poniedziałkowej (29 października) sesji rady wyrażono wolę zmiany granic administracyjnych Gminy Żukowice poprzez włączenie części terenów sąsiedniej Gminy Miejskiej Głogów do granic administracyjnych Gminy Żukowice. Zmiana ma dotyczyć gruntów, które należały do Gminy Żukowice do roku 1989 roku. Chodzi tu o tereny Huty, miejscowości Wróblin Głogowski oraz działki numer 213/2 (dawne Bacutil). Jednocześnie Rada Gminy ustaliła termin przeprowadzenia konsultacji. Mają się one odbyć w dniach od 12 listopada do 12 grudnia. Teren konsultacji obejmie obszar całej Gminy Żukowice, a mieszkańcy będą musieli odpowiedzieć na pytanie: “Czy jesteś za zmianą granic administracyjnych Gminy Żukowice, polegającą na włączeniu do Gminy Żukowice obszarów obrębów geodezyjnych numer 16, 17 oraz części obrębu numer 1 z Gminy Miejskiej Głogów?”. Aby wziąć udział w konsultacjach należy przyjść do sekretariatu Urzędu Gminy Żukowice gdzie będą udostępnianie lub ściągnąć je ze strony www.zukowice.pl. Druki konsultacyjne można będzie także wypełnić w gminnych jednostkach organizacyjnych, u sołtysów wsi oraz na zebraniach wiejskich.

Temat zmian administracyjnych w Gminie Żukowice był już podnoszony w lipcu bieżącego roku. Wtedy to Wójt Gminy Żukowice, Krzysztof Wołoszyn wyraził wolę rozmowy z Prezydentem Miasta Głogowa, Jana Zubowskiego na temat pomocy finansowej dla gminy Żukowice. – W 1990 roku ówczesne władze wojewódzkie i władze Głogowa, w zamian za zmianę granic administracyjnych i straty jakie niewątpliwie poniosła gmina Żukowice, zobowiązały się do udzielenia pomocy w realizacji takich zadań jak telefonizacja wsi, budowa wodociągów, modernizacja i asfaltowanie ulic, uzbrojenie działek pod budowę indywidualną, gazyfikacja, kanalizacja, współprace w zagospodarowaniu wysiedlonych obiektów w Żukowicach, czy poprawę wyposażenia szkół. Jednak gmina nie otrzymała takiej pomocy i wszystko, mimo zmniejszenia dochodów z podatków, musiała wykonać sama – mówi w lipcu Krzysztof Wołoszyn, wójt Gminy Żukowice. Teraz Rada Gminy Żukowice chce odzyskać stracone ponad 20 lat temu tereny.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.