Rozmowy o biogazowni w Gminie Żukowice

0
697

W Gminie Żukowice planowana jest inwestycja pod nazwą “Budowa instalacji o mocy 1,6 MWe, wytwarzającej energię elektryczną i energię cieplną z surowca rolniczego, wraz z instalacją wytwarzania BioNawozu w Dobrzejowicach na Dolnym Śląsku”. Z tej okazji Wójt Gminy Żukowice, Krzysztof Wołoszyn chce zorganizować spotkanie informacyjne z mieszkańcami Dobrzejowic. Spotkanie odbędzie się już jutro (30 października) o godzinie 18.00 w świetlicy w Dobrzejowicach.

Biagazownia to instalacja służąca do celów produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, odpadów organicznych oraz odpadów poubojowych lub biologicznego odpadu ścieków. Dzięki biogazowni powstaje biogaz, czyli gaz wysypiskowy. Taki gaz wykorzystywany jest głównie w Indiach, Chinach, Szwajcarii, Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych Ameryki jako źródło energii do ogrzewania wody, a także jako paliwo do napędu silników instalacji typu CNG. Szacuje się, że z 100 metrów sześciennych biogazu można wyprodukować około 540 – 600 kWh energii elektrycznej. Także w Polsce planowana jest inwestycja w biogazownie. Planuje się, że do 2013 roku w Polsce będzie produkować się miliard metrów sześciennych biogazu. Żeby tego dokonać potrzebne jest żeby powstawały nowe biogazownie. Taka ma powstać także na naszym terenie, a dokładnie w miejscowości Dobrzejowice w Gminie Żukowice. Już jutro (30 października) ma się odbyć spotkanie informacyjne w sprawie planowanej inwestycji pod nazwą: “Budowa instalacji o mocy 1,6 MWe, wytwarzającej energię elektryczną i energię cieplną z surowca rolniczego, wraz z instalacją wytwarzania BioNawozu w Dobrzejowicach na Dolnym Śląsku”. W spotkaniu weźmie udział Wójt Gminy Żukowice, Krzysztof Wołoszyn oraz mieszkańcy Dobrzejowic. Przedmiotem spotkania będzie szczegółowa prezentacja planowanego przedsięwzięcia budowy Bioelektrowni Rolniczej w Dobrzejowicach w kontekście lokalnych uwarunkowań tej inwestycji. Ponadto inwestor złożył raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, który zostanie szczegółowo omówiony. Spotkanie odbędzie się o godzinie 18.00 w świetlicy w Dobrzejowicach.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.