Remont domu kultury w Sobczycach

0
907

Twa remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sobczycach (Gmina Kotla). Wykonawca robót wykonał już część zadań i dzięki temu budynek pięknieje z dnia na dzień. Planowany koszt realizacji zadania wyniesie Gminę Kotla ponad 700 tysięcy złotych. Gmina na ten cel pozyskała dofinansowanie w ramach działania pod nazwą “Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Przyznane dofinansowanie wynosi ponad 310 tysięcy złotych.

Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sobczycach rozpoczęto 11 lipca bieżącego roku. Planowany zakres prac jakie zostaną wykonane to między innymi: wymiana pokrycia dachowego, odbudowa i ocieplenia komina, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, malowanie i remont pomieszczeń oraz elewacja całego budynku. Zostanie także zagospodarowany terenu przed budynkiem, czyli zamontowanie elementów ogródka jordanowskiego po lewej stronie na terenie trawiastym i utwardzenia połowy placu płytami ażurowymi. Znajdzie się tam też plac zabaw dla najmłodszych. W Sobczycach widać efekty prac, bo budynek Wiejskiego Domu Kultury pięknieje z dnia na dzień. Wymieniono już dach oraz okna. Teraz trwa ocieplanie budynku oraz trwają prace remontowe wewnątrz budynku. Na końcu zostanie zagospodarowany teren przed budynkiem. Na realizacje tego projektu Gmina Kotla pozyskała środki w ramach programu pod nazwą “Odnowa i rozwój wsi” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Planowany całkowity koszt remontu Wiejskiego Domu Kultury w Sobczycach (Gmina Kotla) to ponad 700 tysięcy złotych. Dofinansowanie jakie otrzymała Gmina Kotla wynosi ponad 310 tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.