Zakład Karny w Głogowie wyróżniony

0
634

Zakład Karny w Głogowie otrzymał statuetkę “Człowiek człowiekowi” przyznawaną przez Biskupa Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Wręczenie nagrody odbyło się w ubiegłą niedziele (7 października) w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawienia w Zielonej Górze. Nagroda została przyznana między innymi za wsparcie dla domu Cichych Pracowników w Krzyża w Głogowie jakiego udzielają osadzeni w Zakładzie Karnym w Głogowie.

W ubiegłą niedziele (7 października) w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze głogowski Zakład Karny otrzymał wyjątkowe wyróżnienie. Kierownictwo Zakładu Karnego w Głogowie odebrało z rąk biskupa Stefana Regmunta statuetkę “Człowiek człowiekowi”. Wyróżnienie te jest przyznawane już od trzynastu lat (od 1999 roku) i co roku trafia do tych, którzy swoją postawą i działaniem rozpowszechniają i umacniają ideę dobroczynności diecezji zielonogórsko – gorzowskiej. Nagrodę w 1999 roku ustanowił biskup Adam Dyczkowski na wniosek organizacji charytatywnych: Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej i Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu imienia Brata Krystyna. Laureatów nagrody, co roku wyłania Kapituła, która spośród wniosków nadesłanych przez organizacje charytatywne, stowarzyszenia i parafie rekomenduje kandydatów Kanclerzowi Kapituły. W trzynastej edycji konkursu wręczono 76 statuetek “Człowiek człowiekowi”. Nagrodzone zostały osoby z terenu całej diecezji zielonogórsko – gorzowskiej reprezentujące różne formy pracy i pomocy bliźniemu. Statuetkę odebrała między innymi Dorota Hryniewicz, działająca w Caritasie oraz prowadzi świetlice dla dzieci i młodzieży, Lidia Matuszewska, która od 25 lat troszczy się o sprawy niepełnosprawnych oraz Stanisława Tłuczek, wolontariuszka przy parafii świętego Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli. Co najważniejsze dla naszego miasta te wyjątkową nagrodę otrzymał także Zakład Karny w Głogowie. Osadzenie z głogowskiego więzienia od lat wspierają dom Cichych Pracowników Krzyża i pomagają niepełnosprawnym. – We wniosku o przyznanie nagrody dla naszego zakładu czytamy, że kilkuletnie doświadczenie współpracy z Zakładem Karnym w Głogowie, jak również bezpośredni kontakt z osadzonymi sprawia, że niektórzy z nich przechodzą wewnętrzną przemianę, a przynajmniej odradzają się w nich ludzkie uczucia – mówi kapitan Jarosław Kaftan, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Głogowie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.