Sukces Sity

0
388

Firma GPK – SITA Głogów działa na rynku od 2000 roku i jest jedną z największych firm w regionie. Zajmuje się odbiorem i transportem odpadów, gospodarowaniem odpadami, estetyzacją miasta i gminy Głogów. Świadczy także usługi pogrzebowe. We wrześniu 2012 roku firma otrzymała status Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. To duży sukces dla spółki tym bardziej, że Sita Głogów jest obecnie jedną z trzech tego typu instalacji w tak zwanym Regionie Północnym, który obejmuje teren dawnego województwa legnickiego.

GPK – SITA Głogów we wrześniu 2012 roku otrzymała status Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Jest to duży sukces, ponieważ zakład w Głogowie jest teraz jednym z trzech w tak zwanym Regionie Północnym, który posiada taki status. Celem funkcjonowania tego tupu Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych jest zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych składowanych bezpośrednio na składowiskach, poprzez ich stopniowe unieszkodliwienie w procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Wszystko to pomoże spółce utrzymać pozycje lidera w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami na rynku regionalnym, a nie tylko lokalnym. Planuje się też wybudowanie nowego zakładu unieszkodliwienia odpadów komunalnych w Biechowie. To unowocześni sektor gospodarki odpadami w zakresie ponad lokalnym. Poprzez wybudowanie nowego zakładu spółka w imieniu samorządów wywiąże się z wszelkich zobowiązań w zakresie spełniania wymogów przepisów prawa to znaczy ograniczenie poziomów odzysku poszczególnych frakcji odpadów, czyli surowców wtórnych oraz odpadów ulegających biodegradacji.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.