Żądają lepszej oświaty

0
633

Od wczoraj (26 września) w Warszawie trwa Samorządowy Kongres Oświaty pod nazwą “Żądamy lepszej oświaty”. W trakcie kongresu przedstawione będą, poprzez projekty legislacyjne, warunki jakie muszą być spełnione, aby samorządy mogły skutecznie finansować i realizować zadania oświatowe. Na kongresie w Warszawie powiat głogowski ma swoich przedstawicieli. Powiat głogowski będą reprezentować przewodniczący Rady Powiatu Marek Groffik, Starosta Głogowski Rafael Rokaszewicz i naczelnik wydziału edukacji Arletta Haniewicz–Czerwiec.

Niż demograficzny, zaniechanie zmian systemowych w finansowaniu i realizacji i zadań oświatowych przez Rząd i Parlament doprowadziły do dramatycznej sytuacji w wielu polskich samorządach. Dlatego postanowiono zorganizować kongres, w trakcie którego przedstawiciele lokalnych samorządów będą mogli zapoznać się warunkami jakie muszą być spełnione, aby można było skutecznie finansować i realizować zadania oświatowe. Kongres w Warszawie trwa dwa dni (26-27 września). W programie znalazło się między innymi wystąpienie Ministra Administracji i Cyfryzacji, Michała Bonii. Hasłem wiodącym kongresu jest “Żądamy lepszej oświaty”. Samorządowcy będą mieli okazję przedstawić propozycje zmian legislacyjnych. Na koniec kongresu jego uczestnicy udadzą się do Sejmu celem złożenia zebranych podpisów pod projektem zmiany ustawy o dochodach Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz samorządowego projektu zmian w ustawach oświatowych. Powiat głogowski ma swojego przedstawiciela na Samorządowym Kongresie Oświaty. Do Warszawy pojechał przewodniczący Rady Powiatu, Marek Groffik, Starosta Głogowski, Rafael Rokaszewicz i naczelnik wydziału edukacji, Arletta Haniewicz–Czerwiec.

Także wicestarosta Grzegorz Aryż przebywał wczoraj (26 września) i dzisiaj (27 września) poza Głogowem. Grzegorz Aryż brał udział w pracach Konwentu Powiatów, który odbywa się w Miliczu. Wczoraj (26 września) panele dyskusyjne dotyczyły szpitali powiatowych i kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz pracy wojewódzkich i powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Tematem dzisiejszego (27 września) spotkania była współpraca z ANR oraz modernizacja kształcenia zawodowego, a także priorytety RPO na lata 2014 – 2020. Starostowie, którzy biorą udział w konwencie, zobaczą także pokaz robót drogowych metodą “SlurrySeal”, przejadą się ścieżką rowerową trasą wąskotorówki oraz zobaczą pokaz odłowów przygotowany przez Stawy Milickie SA.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.