Kolejna próba zmiany statutu

0
366

Już prawie rok trwają rozmowy na temat konieczności zmiany Statuty Rady Miejskiej. Wątpliwości niektórych radnych budził między innymi punkt dotyczący głosowania nad poprawkami do uchwał. Według dotychczasowego regulaminu radni głosują nad dalej idącym wnioskiem, a nie nad poszczególnymi poprawkami. Taki zapis często więc skutkował odrzucenie całej uchwały mimo, że radni zgłaszali wątpliwości tylko co do jej części. Żeby to zmienić, powołano specjalną pięcioosobową komisję statutową, która przez kilka miesięcy przygotowywała nowy regulamin. Został on przedstawiony radzie na ostatniej sesji przed wakacjami (26 czerwca), jednak zdaniem większości radnych statut ten nie był odpowiedni. Wczoraj (25 września) swoją wersję nowego statutu zaproponował prezydent. Jednak i ten regulamin nie został uchwalony.

Statut Radny Miejskiej wymaga poprawek – co do tego większość radnych nie ma wątpliwości. Jednak wątpliwości rodzą się, gdy do głosowania zmian dochodzi. Na ostatniej sesji Rady Miasta przed wakacjami (26 czerwca) radnym został przedstawiony nowy statut przygotowany przez specjalnie powołaną komisję statutową. W jej skład weszli doświadczeni i wieloletni radni: Jerzy Gawron, Andrzej Koliński, Mirosław Dąbrowski, Jarosław Dudkowiak i Roman Bochanysz. Jednak ta wersja regulaminu nie zyskała akceptacji prezydenta Jana Zubowskiego. – W imieniu pana prezydenta składam wniosek o odrzucenie w całości projektu uchwały. Komisja w dużej części nie uwzględniła propozycji do projektu statutu składanych przez prezydenta. W konsekwencji powstał dokument, który zdaniem służb prawnych prezydenta nie może być uwzględniony ze względu na naruszenie zasad legistracyjnych – mówi w czasie sesji, która odbyła się 26 czerwca, Mirosław Strzęciwilk, Sekretarz Gminy Miejskiej Głogów.

Wątpliwości mieli też radni i ostatecznie wniosek o przyjęcie nowego statutu został odrzucony. Do kolejnego podejścia zmiany regulaminu rady doszło na wczorajszej (25 września) sesji Rady Miasta. Pod głosowanie poddano statut przygotowany przez “służby prezydenta”. Swoje wątpliwości na ten temat przedstawił radny Józef Koszów – Prezydent nie może ustanowić regulaminu Rady Miasta. Władza wykonawcza nie może przecież narzucać jak ma być kontrolowana przez radnych. Taki statut powinien zostać przygotowany przez komisję. Radny Radosław Pobol zwrócił uwagę, że komisja przygotowała już swój projekt i został on przez większość radnych odrzucony.

Po długiej dyskusji w końcu doszło do głosowania. Aprobatę dla statutu przygotowanego przez sekretarza gminy wyraziło dziewięciu radnych. Przeciwko zaproponowanym zmianom było dziesięciu radnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. To oznacza, że radę nadal obowiązuje dotychczasowy statut. Nie wyklucza się jednak kolejnych podejść do zmian.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.