Głogowianie będą kierowani na staże

0
582

Staż zawodowy jest to forma nauki zawodu w miejscu pracy. Na staże kierowane są osoby bezrobotne, najczęściej bez doświadczenia zawodowego. Chociaż taka forma zatrudnienia gwarantuje prace na określony okres to i tak jest nadal bardzo popularna zarówno wśród bezrobotnych jak i pracodawców. Obecnie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie trwa rozpatrywanie wniosków. Dzięki stażom prace może zyskać aż 220 mieszkańców Głogowa.

Fryzjer, pomoc kuchenna, sprzedawca, pracownik biurowy, czy magazynier to tylko kilka z ofert staży, jakie są aktualnie dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie. Na staże organizowane po wakacjach udało się pozyskać 528 tysięcy złotych, a to pozwoliło na zorganizowanie 220 nowych miejsc pracy. Jednak oferta ta jest skierowana do konkretnych osób. Żeby móc ubiegać się o straż zawodowy trzeba należeć do jednej z trzech grup: osób do 30 roku życia, bez wykształcenia lub doświadczenia zawodowego, osób będących od dłuższego czasu bezrobotnych lub osób powyżej 50 roku życia. Najwięcej staży, bo 150 przewidziano dla osób do 30 roku życia. 50 miejsc pracy zostało przewidzianych dla osób pozostających długotrwale bezrobotnych. Dwadzieścia ofert znajdą dla siebie osoby po 50 roku życia. Bezrobotni zostaną zatrudnieni na okres czterech miesięcy. W tym czasie będą otrzymywać wynagrodzenie z pozyskanych przez Urząd Pracy pieniędzy.

Taka forma aktywizacji zawodowej jest bardzo popularna wśród mieszkańców Głogowa. Zainteresowanie stażami było tak duże, że Powiatowy Urząd Pracy musiał wstrzymać przyjmowanie wniosków. Teraz rozpatrywane są tyle te, które wcześniej wpłynęły do urzędu. Szanse na pozyskanie pracownika w pierwszej kolejności ma pracodawca, który zadeklarował chęć zatrudnienia po okresie stażu. Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie można zapoznać się z ofertami tak zwanych wolnych staży, czyli takich gdzie pracodawca nie wskazał osoby do skierowania. Są tu między innymi oferty dla fryzjera, sprzedawcy, elektryka, asystenta projektanta, kelnera, czy mechanika. To jednak nie wszystkie oferty, jakie będą dostępne w najbliższym czasie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie. Kolejny wykaz pracodawców, u których będzie możliwość odbywania stażu ukaże się do 2 października. Do jutra (26 września) można też składać wniosek na staż w firmie Sitech w Polkowicach. Od października zorganizowane zostaną czteromiesięczne staże dla 85 osób. Po tym okresie stażyści znajdą zatrudnienie w zakładzie produkcyjnym firmy Sitech, który ma powstać w Głogowie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.