Sprawni w pracy

0
650

Kolejny projekt, w którym udział mogą niepełnosprawni zamieszkujący Powiat Głogowski. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim aktywizacja zawodowa osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W ramach tego, osoby te mogą liczyć na wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. Projekt “Sprawni w pracy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto może się zgłosić do projektu? Osoba niepełnosprawna ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nieaktywna zawodowo, która chce powrócić na rynek pracy lub zaistnieć na nim po raz pierwszy. Do udziału zaproszeni są także członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, którzy zrezygnowali z pracy (lub wcale nie podjęli zatrudnienia) ze względu na sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną. Do etapu aktywizacji zawodowej wybranych zostanie w subregionie legnicko – głogowskim ogółem 13 osób niepełnosprawnych i 5 członków rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia. Na każdym etapie rekrutacji tworzone będą listy rezerwowe. Nabór uczestników do projektu będzie odbywał się od 1 września br. do 31 grudnia br. W przypadku nie zakwalifikowania wymaganej liczby osób czas naboru zostanie wydłużony. Biorąc udział w projekcie można zyskać między innymi:

  • Indywidualne podejście do problemu, które pomoże zarówno we wzmocnieniu poczucia własnej wartości jak i w poszukiwaniu pracy.
  • Udział w zajęciach edukacyjnych i wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej – dzięki jego pomocy Osoba Niepełnosprawna i członkowie jej rodziny (dotąd sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną) mogą podjąć aktywność na rynku pracy.
  • Indywidualne doradztwo zawodowe – dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin (po 8 godzin na osobę) – którego celem będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania
  • Wsparcie psychologa (8 godzin na osobę) dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin
  • Szkolenia i kursy zawodowe (z wypłacanym stypendium szkoleniowym) nadające lub podnoszące posiadane kwalifikacje, dla osób niepełnosprawnych
  • 6-miesięczne staże u pracodawców dla osób niepełnosprawnych
  • Wsparcie Trenera Pracy
  • Zwrot kosztów dojazdów dla uczestników

Niezbędne formularze można pobrać ze strony Fundacji EUDAJMONIA. Zachęcamy do zapoznania się z programem całego projektu na stronie. Więcej informacji udzieli : Fundacja EUDAJMONIA Danuta Berezowska – specjalista ds. rekrutacji i wdrażania ul. Borówkowa 5A , 59-100 Polkowice Tel.: 884 612 184, e-mail: [email protected]

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.