Studiuj w Głogowie

0
456

Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy są jeszcze niezdecydowani. Głogowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa nadal rekrutuje studentów! W ofercie uczelni atrakcyjne kierunki i specjalizacje. Nie zwlekaj, jeżeli chcesz zdobyć wykształcenie wyższe. Studiuj w Głogowie, do 23 września br. jest możliwość złożenia odpowiednich dokumentów.

W głogowskim PWSZ uczniowie mogą wybrać naukę na jednym spośród trzech instytutów: Politechnicznym, Ekonomicznym oraz Humanistycznym. Na każdym z nich jest możliwość wyboru interesującego kierunku, a później specjalizacji. Instytut Ekonomiczny oferuje wybór specjalności takich jak: Rachunkowość, Gospodarka lokalna i regionalna, Ekologia i ochrona środowiska. Instytut Politechniczny, kierunek Metalurgia: Zarządzanie i inżynieria produkcji, Przeróbka plastyczna metali nieżelaznych, Inżynieria procesów ekstrakcyjnych, Ochrona środowiska i recykling. Kierunek Automatyka i robotyka: Robotyka i mechatronika, Komputerowe systemy sterowania, Wizualizacja procesów przemysłowych. Instytut Humanistyczny, kierunek Pedagogika: Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Edukacja przedszkolna. Kierunek Kulturoznawstwo: Turystyka kulturowa, Teatr w animacji kultury oraz Dziennikarstwo (nowa specjalizacja!). Kierunek Grafika: Projektowanie graficzne. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest to jedna z najmłodszych uczelni wyższych w Polsce, ponieważ powołana została w roku 2004. Uczelnia oferuje wszystkim chętnym kształcenie w zakresie studiów I stopnia, a są to studia licencjackie oraz inżynierskie, które trwają 3 i 3,5 roku. Jednak nie ma się o co martwić, ponieważ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ma zawarte porozumienie kontynuacji studiów dla swoich absolwentów w prestiżowych uczelniach praktycznie w całej Polsce. Należą do nich między innymi : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Zielonogórski, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Oprócz kontynuacji studiów po zdobytym licencjacie bądź tytułu inżyniera, uczelnia oferuje też wymiany studenckie zagraniczne w ramach programu Erasmus. Każdy uczeń, który wyrazi taką chęć i zostanie wyrażona zgoda na jego wyjazd, ma okazję studiować jeden lub więcej semestrów na uczelniach: The Grimsby Institute of Further and Higher Education, University of Ferrara, Politechnika Katalońska, Wyższa Szkoła Ravensburg-Weingarten oraz Université Henri Poincaré Nancy 1. Wszyscy, którzy po tym artykule zainteresowali się możliwością studiowania w Głogowie serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie. Przypominamy, iż rekrutacja trwa do dnia 23 września br. Ogłoszenie wyników oraz listy przyjętych podczas drugiego naboru nastąpi dnia 27 września br. Zachęcamy do studiowania w Głogowie!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.