Roboty publiczne

0
501

Pozyskane z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej fundusze pozwolą na uruchomienie przez Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie wraz z Gminą Miejską Głogów robót publicznych, których czas trwania to 4 miesiące. Roboty publiczne dotyczyć będą prac porządkowych w okresie jesienno-zimowym.

Wszyscy zainteresowani podjęciem tego typu pracy proszeni są o złożenie podania. Można to zrobić w dwóch miejscach:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie (w sekretariacie pok. 101 lub u swojego pośrednika pracy – pok. nr od 9 do 13).
  • Urzędzie Miejskim (pok. 245 II piętro)

Na zatrudnienie może liczyć 20 osób, z czego: – 10 osób powyżej 50 roku życia10 osób do 30 roku życia, które zaliczają się do jednej z poniższych grup bezrobotnych, czyli : bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego, bezrobotnych bez wykształcenia średniego, bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, bezrobotnych niepełnosprawnych. Podania przyjmowane będą do środy, 19 września br. Po złożeniu podań odbędzie się spotkanie przedstawicieli PUP, Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podczas tego spotkania wyłonione zostaną osoby, które zostaną skierowane na roboty publiczne. W ramach robót publicznych PUP zrefunduje Gminie Miejskiej Głogów koszty poniesione na wynagrodzenia w wysokości 1500 zł + składki na ubezpieczenie społeczne za każdą osobę bezrobotną przez okres 4 miesięcy. Planowany koszt programu z Funduszu Pracy: 140.000 zł. Po okresie robót publicznych, Gmina Miejska Głogów w ramach własnych środków, zatrudni 10 osób na dalsze 3 miesiące.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.