Foldery o Gminie Kotla

0
533

Pozyskano środki pieniężne na realizację programu “Przygotowanie i wydanie folderów promocyjnych dotyczących Gminy Kotla”. Dzięki uzyskanej kwocie dofinansowania wydanych zostanie 1000 egzemplarzy. Foldery o Gminie Kotla jest to bardzo dobra strategia dla rozwoju wsi.

Gmina Kotla pozyskała środki na wydanie folderów promocyjnych o Gminie Kotla. Zostały one pozyskane na realizację tzw. małego projektu w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, który obejmuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowany koszt realizacji operacji wynosi 5.183,50 zł, w tym przyznane dofinansowanie 3.455,00 zł. Pozyskane środki pozwolą na wydanie 1000 egzemplarzy folderu o Gminie Kotla. Celem tego projektu jest utworzenie wizerunku regionu oraz promocja istniejących już atrakcji, znajdujących się na terenie Gminy. Odbędzie się to właśnie poprzez przygotowanie i wydanie folderów promujących obszar wiejski jakim jest Gmina Kotla. Operacja ta umożliwi rozwój tożsamości wiejskiej oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy Kotla.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.