Własna działalność gospodarcza

0
442

Od czerwca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie realizowany jest program mający na celu aktywizację osób niepełnosprawnych. Akcja ta współfinansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiat głogowski na ten cel przeznaczył ponad 350 tysięcy złotych. Pieniądze dla niepełnosprawnych jeszcze są, można więc skorzystać z okazji.

Prawie 20 tysięcy złotych może otrzymać ten, kto ma pomysł na swój własny interes. Środki na działalność gospodarczą przyznane zostaną w formie dotacji na rozpoczęcie własnej firmy. Zaplanowano dotacje w kwocie po 20 tys. zł. Wnioskodawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia i prowadzenia działalności przez okres co najmniej 24 miesięcy. Fakt rozpoczęcia działalności oraz celowego wydatkowania środków trzeba będzie udokumentować po podpisaniu z PUP umowy, przedstawiając dokumenty potwierdzające rejestrację oraz faktury, rachunki, umowy sprzedaży. Z tej formy w ramach PFRON mogą skorzystać osoby niepełnosprawne bezrobotne i poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Wszyscy, którzy chcieliby skorzystać z oferty kierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie proszeni są o zgłoszenie się do swojego pośrednika pracy w celu uzyskania większej ilości informacji. Pracodawcy, którzy chętnie podejmą się zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, aby uzyskać informacje dotyczące uzyskania dofinansowania z tego tytułu proszeni są o kontakt w Biurze Obsługi Pracodawcy, które mieści się w pokoju numer 14 w Głogowskim Urzędzie Pracy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.