Przyszłość w moich rękach

0
679

Ruszyła rekrutacja do projektu o nazwie “Moja przyszłość w moich rękach”. Jak informuje Starostwo Powiatowe w Głogowie ma on trwać będzie przez dwa kolejne lata. Skierowany jest do uczniów i uczennic głogowskich liceów oraz gimnazjum SOSW.

Głównym celem Projektu jest przygotowanie 172 uczniów i 442 uczennic szkół prowadzących kształcenie ogólne powiatu głogowskiego, czyli liceum ogólnokształcącego i gimnazjum w okresie dwóch lat szkolnych do umiejętnego określenia dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Jak do tego ma dojść? Między innymi poprzez udział w poradnictwie i doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, które wzmocnią zdolność uczniów do przyszłego zatrudnienia, realizowanych w ramach 5 programów rozwojowych szkół. Powiat Głogowski dnia 1 lipca 2012 r. rozpoczął realizację projektu pn. “MOJA PRZYSZŁOŚĆ W MOICH RĘKACH”. W każdym roku szkolnym zorganizowanych zostanie aż 37 rodzajów zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych, przedsiębiorczości oraz informatyki. Każdy z uczestników skorzysta z zajęć w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu jednostki oświatowe zostaną doposażone w niezbędne do realizacji zajęć pomoce dydaktyczne. Uczestnicy projektu podczas zajęć będą korzystać z pakietów szkoleniowych. Nabór uczestników projektu do I edycji w roku szkolnym 2012/2013 jest prowadzony w okresie od 6 września br. do 19 września br. w każdej jednostce objętej projektem. Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach u Liderów Szkolnych oraz w Biurze Projektu w Starostwie Powiatowym w Głogowie(pok. 114), nr tel. 76 7282-868. Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie. I zapoznania się z dokumentami. Niezbędne dokumenty: Regulamin rekrutacji Załącznik do regulaminu Deklaracja uczestnictwa Oświadczenie uczestnika

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.