Projekt BECKER

0
426

Jest się czym pochwalić. W Głogowie realizowany będzie projekt BECKER. Jest to bardzo duże wyróżnienie, Powiat Głogowski jako jeden z pięciu powiatów w Polsce został wytypowany do zrealizowania tego przedsięwzięcia, którego celem jest poznanie realnych kosztów jakie wiążą się z kształceniem dzieci i młodzieży.

Powiat Głogowski jako jeden z pięciu powiatów w Polsce wytypowany został do udziału w projekcie BECKER (Badania Ekonomicznych uwarunkowań Celów i Kierunków alokacji nakładów na Edukację Realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce), który realizuje Instytut Badań Edukacyjnych. Jego celem będzie pełna identyfikacja i charakterystyka kosztów edukacji ponoszonych przez wszystkich (bezpośrednich i pośrednich) uczestników, w tym między innymi: jednostki samorządu terytorialnego, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, nauczycieli, dzieci i ich rodziców. Policzone zostaną wydatki przeznaczone na kształcenie – w tym zgromadzone zostaną dane o prywatnych nakładach na edukację. Badania prowadzone będą we wszystkich szkołach jakie znajdują się na terenie Powiatu Głogowskiego, czas ich realizacji to rok 2013 i początek 2014 roku.Jest to pierwsze badanie na taka skalę realnych kosztów jakie wiążą się z kształceniem dzieci i młodzieży w Polsce – ponoszonych nie tylko przez instytucje prowadzące czy wspierające ale również przez rodziny. –Prowadzenie tych badań na terenie naszego powiatu pozwoli nam w 100% poznać wysokość kwot jakie wydawane są na działania edukacyjne, informuje rzecznik Starostwa Powiatowego w Głogowie, Bartłomiej Adamczak. Starosta Głogowski Rafael Rokaszewicz spotkał się już z przedstawicielami Instytutu. Najbliższe miesiące będą wypełnione przygotowaniami do realizacji projektu.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułBezpiecznie do szkoły
Następny artykułŚpiewnik Głogowski
Studentka II roku Kulturoznawstwa ze specjalizacją dziennikarską w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Z zawodu technik organizacji reklamy, z zamiłowania muzyk. Interesuje się historią sztuki oraz historią muzyki, literaturą. Od 15 lat gra na wiolonczeli, ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia oraz 4 lata II stopnia.