Wyprawka szkolna

0
708

Warto już zaplanować sobie wydatki na zakup podręczników i niezbędnych akcesoriów do szkoły. Nie wszystkich jednak stać na taki duży wkład finansowy. Prezydent Miasta Głogowa Jan Zubowski, w ramach realizacji programu “Wyprawka Szkolna”, wspomoże finansowo zakup podręczników dla potrzebujących głogowskich uczniów.

Na rok szkolny 2012/2013 prezydent miasta przewidział dofinansowanie podręczników odpowiednio do 180zł, 325zł, 210zł, 352zł. Rodzice, którzy chcą taką pomoc uzyskać, muszą komplet dokumentów złożyć do 6 września br. w gabinecie dyrektora placówki szkolnej, do której dziecko uczęszcza. Zakupu podręczników dokonują sami rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. Następnie fakturę bądź rachunek trzeba przedstawić dyrektorowi szkoły. Po zebraniu kompletu dokumentów, dyrektor przekazuje rodzicom dofinansowanie odpowiednie do wartości pomocy. Aby uzyskać tego typu pomoc, rodzice bądź opiekunowie prawni muszą złożyć wniosek oraz zaświadczenie o dochodach. Jest to niezbędne, aby móc dostać dofinansowanie na zakup podręczników dla dziecka. Pomoc materialna jest uzależniona od wysokości dochodów na jedną osobę w rodzinie. Wszystkie kryteria są określone na stronie, można tam też pobrać wniosek. Więcej informacji na temat pomocy w zakupach podręczników dostępne jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.