Grunt zajęty bezprawnie?

0
421

Z dnia na dzień wychodzi coraz więcej rzeczy dotyczących gruntów bezprawnie zajmowanych, a należących do miasta. Przewodniczący Ruchu Palikota w Głogowie, Jarosław Marszałek, złożył wniosek do Prezydenta Miasta Głogowa Jana Zubowskiego o rozstrzygnięcie sprawy związanej z bezumownym zajęciem pasa drogowego w obrębie ulic Kazimierza Sprawiedliwego i Królowej Jadwigi, funkcjonującego na działce przyległej do Parafii Miłosierdzia Bożego, zarządzanej przez Księdza Idzika.

Jaki jest powód? Otóż Przewodniczący Ruchu Palikota w swoim piśmie przedstawia następujące argumenty: W mojej ocenie, a także można to stwierdzić na podstawie zachowanych jeszcze fundamentów ze słupkami, doszło do bezumownego zajęcia pasa drogowego przez zarządcę Kościoła Rzymsko-Katolickiego Parafii Miłosierdzia Bożego na os. Piastów Śląskich II. Mając również na uwadze równość podmiotów wobec prawa, uważam za zasadne naliczenie opłat i kar administracyjnych z tego tytułu. Zarzuty są dość poważne, ale jak mówił na zebranej konferencji Jarosław Marszałek, wszyscy w tych kwestiach powinni być równo traktowani. Dla potwierdzenia słuszności swoich słów przypomniana została sprawa dotycząca głogowskiego przedsiębiorcy, który został bardzo radykalnie potraktowany w bardzo podobnej sprawie. Według pomysłodawcy sprawą tą prezydent miasta powinien się zainteresować, gdyż niepodjęcie takich działań będzie bardzo poważnym zaniechaniem. We wniosku przeczytać można też pomysły dotyczące spłaty ewentualnie nałożonej kary: “1. Zamiana części Długu na szpecącą wizerunek Miasta- działkę, przyległą do Parafii, od lat zaniedbywaną przez Księdza Idzika 2. Pozostała część Długu wobec Miasta rozłożyć na Raty w uprzywilejowany sposób, tak aby wierni Parafii Księdza Idzika, mogli spłacić dług rozłożony na długie lata z odsetkami 0%.” Czekamy na dalszy postęp sprawy, będziemy ją monitorować na bieżąco. W dniu dzisiejszym wniosek zostały złożone do Ratusza.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.