Bezpłatna mammografia

0
656

Wszystkie kobiety na pewno się ucieszą, że przez dwa dni w sierpniu będzie można wykonać te badanie bezpłatnie w powiecie głogowskim. Wyznaczone są dwa dni, podczas których na mieszkanki Kotli i Serbów czekać będzie bezpłatna mammografia. Dwie miejscowości powiatu głogowskiego odwiedzi mammobus, w którym kobiety będą mogły wykonać niezbędne badanie, jest ono finansowane przez NFZ w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Skierowane jest to do kobiet, które znajdują się w grupie ryzyka, czyli w wieku od 50 do 69 roku życia. Uwarunkowane jest to tym, że właśnie w tym wieku najczęściej obserwowany jest wzrost zachorowań na nowotwór złośliwy, czyli raka piersi. Badania wykonuje firma FADO Centrum Usług Medycznych z Gdyni. Jest to największy w Polsce świadczeniodawca, który do wykonywania badań wykorzystuje mammobusy. Panie, które planują wykonać badanie w mammobusie firmy FADO, prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się pod nr tel: 801 080 007 lub 58 666 2 444 lub na www.fado.pl, a także przyniesienie ze sobą dowodu osobistego. Warto wspomnieć, że mammografia jest jedną z najbardziej skutecznych metod w diagnostyce wczesnych objawów raka piersi. Im wcześniej wykryta choroba, tym większe szanse na jej 100% wyleczenie, dlatego warto się badać. Mammografia jest to badanie bezpieczne, w którym używa się bardzo małą dawkę promieniowania rentgenowskiego. Badania w mammobusie można będzie wykonać w następujących lokalizacjach:

• Kotla – 14 sierpnia br. na placu przed Ośrodkiem Zdrowia, ul. Krzycka 2

• Serby – 20 sierpnia br. przy Szkole, ul. Ogrodowa

Oczywiście, badania będzie mogła wykonać każda kobieta, nawet jeżeli nie znajduje się w grupie ryzyka, jednak musi posiadać więcej niż 35 lat i uiścić opłatę za badanie w kwocie 80zł oraz okazać skierowanie na badania.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.