Projekt aktywizacji rozpoczęty

0
509

W miesiącu kwietniu br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej rozpoczął V edycję projektu systemowego “Ku przyszłości poprzez aktywną integrację” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze wsparcia korzysta 8 osób – 3 kobiety i 5 mężczyzn, w tym jedna osoba niepełnosprawna. Grupę docelową stanowią osoby zamieszkałe na terenie gminy Jerzmanowa, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotne lub pracujące, zagrożone wykluczeniem społecznym. Poprzez udział w projekcie mają możliwość nabycia dodatkowych umiejętności, które przydadzą się nie tylko w życiu codziennym, ale i zawodowym. W ramach zadania aktywna integracja zaplanowano: – aktywizację zawodową: warsztaty z doradcą zawodowym, – aktywizację społeczną: warsztaty umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, szkolenie z radcą prawnym oraz indywidualne sesje w zależności od potrzeb; – aktywizację edukacyjną: kursy: koparko-ładowarki, prawo jazdy kat. B, profesjonalny pracownik magazynowy, spawanie metodą MAG, spawanie metodą TIG, spawanie gazowe blach, specjalista do spraw sprzedaży, fryzjer stylista, wizaż, – aktywizację zdrowotną: spotkania/warsztaty z psychologiem. Po zakończonych warsztatach z doradcą zawodowym (aktywizacja edukacyjna), psychologiem (aktywizacja zdrowotna) oraz warsztatach umiejętności opiekuńczo-wychowawczych z konsultantem rodzinnym (aktywizacja społeczna) uczestnicy projektu “Ku przyszłości poprzez aktywną integrację” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z najbliższym otoczeniem (mąż, żona, sąsiad, brat, siostra, dziecko) wzięli udział w wyjeździe edukacyjno–integracyjnym do Kotliny Wałbrzyskiej. W ramach tego wyjazdu odbyły się zajęcia z psychologiem, a także zwiedzanie zamku Książ oraz Palmiarni w Wałbrzychu. Od miesiąca lipca uczestnicy projektu – 8 osób (3 kobiety i 5 mężczyzn) – rozpoczęli kolejny etap projektu: aktywizację edukacyjną, tj. uczestnictwo w kursach zawodowych: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, profesjonalny pracownik magazynowy, spawanie metodą MAG, TIG oraz spawanie gazowe blach, fryzjer-stylista, wizaż, operator koparko–ładowarki, oraz prawo jazdy kat. B. Zajęcia w ramach kursów potrwają do października 2012r. Działania, w których biorą udział uczestnicy projektu “Ku przyszłości poprzez aktywną integrację” są bezpłatne, współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupa docelowa otrzyma również wsparcie dochodowe w postaci zasiłków celowych i celowych specjalnych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.