PWSZ rekrutuje nowych studentów

0
548

Wakacje trwają już od trzech tygodni, jednak abiturienci szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturę i chcieli podjąć dalszą naukę w szkole wyższej, musieli przemyśleć swoją decyzję i podjąć wybór, w której szkole chcieliby studiować. Głogowski PWSZ po raz kolejny zaprasza absolwentów liceów i techników do skorzystania z oferty edukacyjnej, którą oferują. Trwa właśnie nabór na rok akademicki 2012/2013. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest to jedna z najmłodszych uczelni wyższych w Polsce, ponieważ powołana została w roku 2004. Uczelnia oferuje wszystkim chętnym kształcenie w zakresie studiów I stopnia, a są to studia licencjackie oraz inżynierskie, które trwają 3 i 3,5 roku. Jednak nie ma się o co martwić, ponieważ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ma zawarte porozumienie kontynuacji studiów dla swoich absolwentów w prestiżowych uczelniach praktycznie w całej Polsce. Należą do nich między innymi : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Zielonogórski, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Oprócz kontynuacji studiów po zdobytym licencjacie bądź tytułu inżyniera, uczelnia oferuje też wymiany studenckie zagraniczne w ramach programu Erasmus. Każdy uczeń, który wyrazi taką chęć i zostanie wyrażona zgoda na jego wyjazd, ma okazję studiować jeden lub więcej semestrów na uczelniach: The Grimsby Institute of Further and Higher Education, University of Ferrara, Politechnika Katalońska, Wyższa Szkoła Ravensburg-Weingarten oraz Université Henri Poincaré Nancy 1. W głogowskim PWSZ uczniowie mogą wybrać naukę na jednym spośród trzech instytutów: Politechnicznym, Ekonomicznym oraz Humanistycznym. Na każdym z nich jest możliwość wyboru interesującego kierunku, a później specjalizacji. Instytut Ekonomiczny oferuje wybór specjalności takich jak: Rachunkowość, Gospodarka lokalna i regionalna, Ekologia i ochrona środowiska. Instytut Politechniczny, kierunek Metalurgia: Zarządzanie i inżynieria produkcji, Przeróbka plastyczna metali nieżelaznych, Inżynieria procesów ekstrakcyjnych, Ochrona środowiska i recykling. Kierunek Automatyka i robotyka: Robotyka i mechatronika, Komputerowe systemy sterowania, Wizualizacja procesów przemysłowych. Instytut Humanistyczny, kierunek Pedagogika: Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Edukacja przedszkolna. Kierunek Kulturoznawstwo: Turystyka kulturowa, Teatr w animacji kultury oraz Dziennikarstwo (nowa specjalizacja!). Kierunek Grafika: Projektowanie graficzne. Wszystkich, których oferta edukacyjna głogowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zainteresowała, zapraszamy na stronę, gdzie można uzyskać więcej informacji dotyczących rekrutacji.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.