Sprawni uczniowie

0
590

W nowy roku szkolnym (2012/2013) po raz kolejny zostaną przyznane stypendia Marszałka Województwa w ramach Dolnośląskiego Programu Uczniom Niepełnosprawnym “Sprawny uczeń”. Stypendia w wysokości tysiąca złotych na ucznia będą refundowane z budżetu województwa dolnośląskiego. Do 14 września 2012 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium.

O wsparcie stypendialne w ramach programu “Sprawny uczeń” mogą ubiegać się niepełnosprawni uczniowie z terenu województwa dolnośląskiego. Aby otrzymać wsparcie w formie jednorazowej wpłaty w wysokości tysiąca złotych, należy spełniać określone warunki. Uczeń musi posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i pochodzić z rodziny, której dochód na jednego członka nie przekracza 351 złotych. Wnioski należy składać do 14 września 2012 roku za pośrednictwem poczty na adres: Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (pokój numer 208, pierwsze piętro), ulica Ostrowskiego 7, 53–238 Wrocław lub osobiście w sekretariacie departamentu.

Stypendia mogą być przyznane na: zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy, kolonie), koszty związane z  dostępem  do Internetu (instalacja i abonament), wyjazdy organizowane  w ramach zajęć szkolnych, opłaty za naukę (czesne), zakwaterowanie, czy dojazdy do szkoły.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.