Stypendium dla zdolnych uczniów

0
667

Rok szkolny zakończył się dwa tygodnie temu, jednak duma z uzyskanego bardzo dobrego świadectwa na pewno jeszcze została. Dzieci i młodzież z Gminy Wiejskiej Głogów, które otrzymały takie świadectwo, mogą ubiegać się o stypendium od wójta Andrzeja Krzemienia.

Stypendia są udzielane uczniom z Gminy Wiejskiej Głogów za osiągnięcia naukowe, artystyczne, społeczne i sportowe. Żeby otrzymać pomoc finansową należy spełniać określone kryteria. Stypendium naukowe przyznawane są uczniom szkół podstawowych (klasy cztery do sześć), szkół gimnazjalnych oraz szkół średnich, którzy osiągnęli w minionym roku szkolnym (2011/2012) średnią ocen minimum 4.5 oraz minimum bardzo dobry stopień z zachowania. Stypendia za osiągnięcia artystyczne, sportowe lub w działalności społecznej przyznawane są uczniom, którzy uzyskali w tych dziedzinach wyróżnienia i nagrody o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, promując jednocześnie swoją szkołę i gminę Głogów.

Aby utrzymać stypendium należy pobrać wniosek ze strony internetowej Gminy Wiejskiej Głogów, a następnie wraz z kopią świadectwa szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy Głogów przy ulicy Słodowej 6a w pokoju numer 5.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.