Miał być nowy – będzie stary

0
538

Kilka miesięcy trwało przygotowanie nowego statutu Rady Miejskiej. Pomysł powołania komisji, która zajmie się przygotowywaniem nowego regulaminu narodził się w październiku ubiegłego roku po tym jak radni zgłaszali wątpliwości, co do zasadności niektórych punktów.

Największym problemem starego statutu Rady Miasta według niektórych radnych był brak możliwości głosowania nad poprawkami zgłaszanych przez radnych opozycyjnych. Według regulaminy radni muszą głosować nad dalej idącym wnioskiem, a nie nad poszczególnymi poprawkami. Taki zapis często skutkował odrzuceniem całej uchwały, mimo, że radni nie akceptowali w niej tylko jedno z punktów. Żeby móc to zmienić powołano specjalną, pięcioosobową komisję, która od października zajmowała się nowym regulaminem. W skład komisji weszli: Jerzy Gawron, Roman Bochanysz, Andrzej Koliński, Mirosław Dąbrowski i Jarosław Dudkowiak.

Wczoraj (26 czerwca) podczas sesji Rady Miasta komisja przedstawiła swoją wersje regulaminu. Jednak nie wszyscy radni byli zadowoleni z pracy komisji. – Pamiętam, kiedy wybieraliśmy skład tej komisji była deklaracja, że Panowie to szybko opracujecie, dlaczego więc to trwało tak długo? – pytał Andrzej Bartkowiak, radny miejski. Nowy statut nie otrzymał też akceptacji Prezydenta Jana Zubowskiego – W imieniu Pana Prezydenta składam wniosek o odrzucenie w całości projektu uchwały. Komisja w dużej części nie uwzględniła propozycji do projektu statutu składanych przez Prezydenta. W konsekwencji powstał dokument, który zdaniem służb prawnych Prezydenta nie może być uwzględniony ze względu na naruszenie zasad legistracyjnych – mówi Mirosław Strzęciwilk, Sekretarz Gminy Miejskiej Głogów. Zastrzeżenia do nowego statutu zgłaszał też radny Jerzy Akielaszek, radny miejski. To chyba jakieś nie porozumienie. Po to komisja odsyłała projekt uchwały do biura prawnego Urzędu Miasta żeby ewentualne swoje uwagi nanieść, a takiej sytuacji nie było – mówi Jerzy Gawron, przewodniczący komisji statutowej.

Ostatecznie nowy statut nie został zaakceptowany przez radnych. Za jego przyjęciem było dziesięciu radnych, przeciwko jedenastu. Oznacza to, że radni dalej będą funkcjonować według starego regulaminu.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.