Zabezpieczą się przed wodami podsiąkowymi

0
610

Odbudowa koryt, budowa stanowisk do przepompowywania wód oraz budowa przepustów to wszystko, co w miejscowościach gminy Kotla w ramach zadania pod nazwą “Skidniów – Pękoszów zabezpieczenie przed wodami podsiąkowymi gmina Kolta”. Na realizacje tego zadania mieszkańcy czekali blisko trzydzieści lat.

Największe rozlewiska wody utworzyły się na polach w miejscowościach: Ceber, Chociemyśl, Skidniówek, Skidniów, Pękoszów i Dorzecze. Miejscowości te, ze względu na ich bliskie położenie od wałów przeciwpowodziowych na rzece Odra, były systematycznie podtapiane przez wody podsiąkowe. O zabezpieczenie przed wodami podsiąkowymi starano się od blisko trzydziestu lat począwszy od czasów, kiedy naczelnikiem gminy Kotla był Jan Baraniecki. Starania gminy jeszcze bardziej się nasiliły, kiedy na początku 2011 roku doszło do licznych podtopień. Odbyły się komisje wyjazdowe, złożono szereg wniosków, wreszcie w tym roku Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, oddział Legnica, ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlano–montażowych na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą “Skidniów – Pękoszów zabezpieczenie przed wodami podsiąkowymi gmina Kotla”. Zakres prac dotyczy rowów podstawowych Starka i Bogomicki. Prace będą wykonywane od 17 do 30 września. Całkowita wartość zadania to ponad pięć milionów złotych. Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie ponad czterech milionów.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.