Już jest droga w Brzegu Głogowskim

0
490

Zakończyły się prace związane z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą “Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg Głogowski (droga nr 693 i 712) w Gminie Żukowice”.

W ramach inwestycji w Brzegu Głogowskim wykonano między innymi: naprawę drogi o długości 945 metrów, wycięto krzewy z pobocza drogi. Wykonano też nową nawierzchnię tłuczniową oraz wzmocniono pobocze gruntowym żużlem. Prace pod nazwą “Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg Głogowskim” wyniosły 292 130 złotych. Zadanie zostało sfinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.