Staże w Urzędzie Pracy

0
519

Już niedługo na rynek pracy wyruszą nowi pracownicy. Wszystko to za sprawą staży, które organizuje Powiatowy Urząd Pracy. Wnioski zostały już rozpatrzone.

Po raz kolejny nabór wniosków na staże cieszył się dużą popularnością. Po raz kolejny też ilość złożonych wniosków przewyższyła ilość pieniędzy, które ma Powiatowy Urząd Pracy. Przy rozpatrywaniu wniosków brano pod uwagę współprace pracodawcy z Powiatowym Urzędem Pracy, deklaracje zatrudnienia, proponowane stanowisko oraz zakres zadań na stażu. Natomiast weryfikując wskazaną przez pracodawcę osobę do skierowania na stanowisko, analizowano jej doświadczenie zawodowe, w tym czy odbywała dotychczas staż, umiejętność i kwalifikacje zawodowe w odniesieniu do proponowanego stanowiska pracy oraz czy osoba wpisuje się do jedynych z grup priorytetowych w naborze. W pierwszej kolejności staże otrzymywały osoby do 25 roku życia (które wcześniej nie odbywały jeszcze stażu), absolwenci szkół z roku 2011 lub 2012, osoby w wieku powyżej 50 roku życia lub osoby bez doświadczenia zawodowego oraz osoby długotrwale bezrobotne. W tym roku do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło niespełna 500 wniosków na ponad 600 osób, natomiast PUP miał możliwość zorganizowania 200 staży.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.